Odborník | Zdravotník

Pracovní skupina pro kategorizaci a úhradovou regulaci zdravotnických prostředků

Složení pracovní skupiny:

- regulační orgán
 • Ministerstvo zdravotnictví
- zdravotní pojišťovny
 • Svaz zdravotních pojišťoven
 • Všeobecná zdravotní pojišťovna
- odborné společnosti
 • Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně (jednotlivé členské společnosti)
 • samostatné odborné společnosti (dle projednávané oblasti zdravotnických prostředků)
- profesní komory
 • Česká lékařská komora
 • Česká lékárnická komora
 • Česká stomatologická komora
- asociace nemocnic
 • Asociace nemocnic ČR
- asociace průmyslu v oblasti zdravotnických prostředků
 • Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků
 • CZEDMA
 • CzechMed
 • Společenstvo výrobců a prodejců zdravotnických prostředků
- akademická sféra
 • Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT

 

Informace o stránce

Publikováno: 07.06.2012

Poslední úprava: 06.04.2016, 15:45