Občan | Pacient

Rychlé odkazy

Podpis Memoranda o spolupráci na optimalizaci sítě zdravotních a sociálních služeb

Ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek a ministr zdravotnictví Leoš Heger dnes v Poslanecké sněmovně PČR podepsali Memorandum o spolupráci na optimalizaci sítě zdravotních a sociálních služeb. Memorandum vytváří formální rámec pro budoucí spolupráci i dalších subjektů zúčastněných na poskytování zdravotní a sociální péče. Zároveň jim bude přistoupení k tomuto Memorandu nabídnuto.
 
Ministerstvo práce a sociálních věcí a Ministerstvo zdravotnictví budou v úzké spolupráci řešit zajišťování zdravotní a sociální péče občanům České republiky včetně stanovování způsobů jejího financování. Dnes oddělené řešení vede k neustálé snaze přesouvat náklady mezi resorty a sektory, nikoliv ve prospěch celkových nákladů a efektivity pro občany, ale ve prospěch jedné či druhé složky systému. Vyjasnění a vzájemné propojení zjednoduší pacientům orientaci a hlavně zajistí jejich jasný a nezpochybnitelný nárok na příslušnou část péče.  
 
Cílem je najít koncepční, dlouhodobě udržitelné, spravedlivé řešení v rámci stávajících finančních zdrojů. Projekt Optimalizace sítě zdravotních a sociálních služeb je zařazen mezi Strategické projektové záměry v rámci strategie Smart Administration. Bude se na něm účastnit široké spektrum odborníků na zdravotní i sociální problematiku včetně zřizovatelů zařízení i financujících institucí. Projekt je zahájen pilotním projektem v Jihomoravském kraji, který slouží k ověření postupů, kvality disponibilních informací a navrhovaných principů řešení. Na základě ověření v praxi bude podána projektová žádost.
 
Hlavní cíle projektu:
- Optimalizovat počty lůžek zdravotní a sociální péče na potřeby krajů a celé ČR
- Zvýšit efektivitu veřejně financovaných služeb
- Podpořit koordinaci mezi jednotlivými resorty
- Podpořit procesy sociální a zdravotní reformy
- Zajistit v rámci objemu dnes vynakládaných veřejných prostředků dostupnou a kvalitní sociální a zdravotní péči
- Navrhnout dlouhodobě udržitelný způsob financování sociální a zdravotní péče
 
Do projektu budou zapojeny všichni zřizovatelé lůžkových zařízení, financující subjekty (pojišťovny), kraje, ministerstva a asociace a komory sdružující subjekty působící v oblasti zdravotní a sociální péče. Výstupem projektu budou podklady pro legislativní úpravy rozhraní sociální a zdravotní péče, generely lůžkové péče jednotlivých krajů a celé ČR řešící proporce jednotlivých druhů lůžkové péče s ohledem na budoucí demografický vývoj a Registr lůžek ČR. Z hlediska fungování zdravotnického a sociálního sytému je nutné, aby poskytování a rozsah služeb bylo výsledkem vzájemného konsensu. Na úrovni systémů zdravotního a sociálního je třeba podpořit dostatečnou společenskou i odbornou diskusi vedoucí k vytvoření systému dlouhodobé péče tak, aby byl finančně udržitelný v aktuálních ekonomických podmínkách a tak stabilním systémem pro občany.
 
Předpokládaný harmonogram
Datum zahájení realizace projektu:                                               01.07. 2011
Datum ukončení realizace projektu:                                              31.12. 2013
 
 
Vlastimil Sršeň, tiskový mluvčí Ministerstva zdravotnictví a
Viktorie Plívová, tisková mluvčí Ministerstva práce a sociálních věcí
 
 
 
 
 
 
 

Autorka fotografií Veronika Rejmanová

  
V příloze originální verze tiskové zprávy, text Memoranda a zde publikované fotografie v tiskové kvalitě.
 

 

Přílohy

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 28.04.2011

Poslední úprava: 02.05.2011, 9:28