Mezinárodní vztahy a EU

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (Organisation for Economic Co-Operation and Development, OECD) je mezinárodní vládní organizací se sídlem v Paříži. Je nástupkyní Organizace pro hospodářskou spolupráci v Evropě, která měla za úkol poválečnou hospodářskou obnovu. OECD vznikla v roce 1961, kdy vešel v platnost její zakládající dokument "Konvence o OECD".

Konvence uvádí jako hlavní cíle OECD koordinaci politik za účelem dlouhodobého ekonomického rozvoje členských i nečlenských zemí. OECD sdružuje ekonomicky nejvýznamnější země světa (produkující více než dvě třetiny zboží a služeb světa), takže hraje výraznou úlohu při rozvoji mezinárodních ekonomických vztahů a mezinárodního obchodu. V poslední době OECD také stále více reaguje na aktuální výzvy vyplývající z globalizace světové ekonomiky. OECD je unikátním forem, kde nejvyspělejší země světa slaďují své postupy v celé řadě oblastí. Na rozdíl od ostatních sektorově zaměřených mezinárodních organizací tak může OECD využít průřezový charakter své práce a iniciovat horizontální projekty. Zprávy, analýzy, statistiky i diskuse vedené v OECD jsou vysoce ceněny pro svou odbornost a nepolitičnost. OECD má aktuálně 34 členských zemí. Česká republika vstoupila do OECD 21. prosince 1995 jako její 26. člen

Nejvyšším orgánem organizace je Rada OECD, která sestává z velvyslanců všech 34 členských zemí a zástupce Evropské komise a její zasedání řídí generální tajemník OECD. Rada na úrovni velvyslanců se schází cca 2x měsíčně, aby řešila operativní a strategické otázky řízení organizace. Dále se jednou ročně koná zasedání Rady OECD na ministerské úrovni, kde ministři z členských zemí diskutují koncepční otázky a udávají dlouhodobý směr pro OECD. Více informací naleznete zde.

Činnost OECD v oblasti zdraví je řízena Zdravotnickým výborem (HC - Health Committee) spadajícím v organizační struktuře pod Zdravotnickou divizi (Health Division) Ředitelství pro zaměstnanost, práci a sociální věci (ELSA – Directorate for Employment, Labour and Social Affaires).

Další informace:

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 07.05.2014

Poslední úprava: 29.09.2014, 12:32