Občan | Pacient

Nominace na Cenu Makropulos 2018 je možné podávat už jen do 15. srpna


Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch udělí u příležitosti Mezinárodního dne seniorů výroční Cenu Makropulos za rok 2018. Cena bude udělena dne 10. října 2018 v 18.30 hodin v Národním divadle v Praze, poté bude následovat baletní představení Kylián – Mosty času.

Cena Makropulos je nazvána podle divadelní hry Karla Čapka, která domýšlí odvěkou lidskou touhu po nekončícím životě. Poselství hry je možno chápat i tak, že nestačí jen přidat léta životu, ale je nutné přemýšlet o kvalitě života přidaných let.

V posledních desetiletích se v České republice prodlužuje střední délka života, což vede k rozsáhlým demografickým změnám. Přibývá zejména lidí, kteří se  díky zkvalitnění zdravotních služeb, dostupnosti moderních léků a léčebných postupů dožívají vyššího věku, než bylo možné v minulosti.

Cena Makropulos je proto udělována k ohodnocení mimořádného a v praxi osvědčeného projektu řešícího zdravotní a zdravotně sociální potřeby seniorů v České republice. Může být udělena obci nebo městu České republiky nebo nestátní neziskové organizaci (spolky, zapsané ústavy, obecně prospěšné společnosti). Cena není určena pro fyzické osoby.

Návrhy na udělení ceny mohou dle nařízení Vlády ČR č. 248 ze dne 22. srpna 2007 podávat fyzické a právnické osoby. Na Ministerstvo zdravotnictví je možné podávát písemné návrhy na udělení Ceny Makropulos za rok 2018 do 15. srpna 2018 na adresu: Ministerstva zdravotnictví ČR, oddělení zdravotně sociálních služeb, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2.
 

 

 

 

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 06.08.2018

Poslední úprava: 08.08.2018, 16:52