Občan | Pacient

Rychlé odkazy

NEZAPOMÍNEJME NA PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY ANEB ZDRAVÍ NAPROTI

UPOZORNĚNÍ – k textu distribuované brožurky v tištěné podobě

Distribuovaná tištěná brožurka týkající se obsahu preventivních prohlídek, na které má pacient nárok zdarma, obsahovala následující neúplné sdělení: „Dále vám lékař vyšetří moč diagnostickým papírkem, laboratorním vyšetřením zjistí koncentraci celkového cholesterolu a triacylglycerolů, provede laboratorní vyšetření glykémie“.Toto sdělení, uvedené v tištěné brožurce ve zkrácené formě, by mohlo vyvolat zavádějící dojem, že vyšetření celkového cholesterolu a triacylglycerolů stejně jako glykemie, je součástí každé preventivní prohlídky. Tato vyšetření, vycházející z platné vyhlášky, jsou limitována dosažením určité věkové hranice a v úplném sdělení zní takto:

„Dále vám lékař vyšetří moč diagnostickým papírkem a provede laboratorní vyšetření glykémie. To se provádí při první všeobecné preventivní prohlídce po ukončení péče u poskytovatele v oboru praktický lékař pro děti a dorost a poté od 40 let věku ve dvouletých intervalech. Laboratorní vyšetření koncentrace celkového cholesterolu, HDL-cholesterolu, LDL-cholesterolu a triacylglycerolů se provádí také při první všeobecné prohlídce a poté ve 30, 40, 50 a 60 letech věku.“

Omlouváme se Vám tímto za nedopatření. Brožurka v elektronické podobě, která je níže ke stažení, již obsahuje úplnou formulaci s věkovým omezením.

 

Přílohy

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 18.10.2013

Poslední úprava: 22.10.2013, 13:42