Veřejné zdraví

Nařízení Komise (ES) 1451/2007

o druhé etapě desetiletého pracovního programu uvedeného v č. 16 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádění biocidních přípravků na trh.

Přílohy

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 01.02.2008

Poslední úprava: 06.03.2009, 11:06