Občan | Pacient

MZ nabízí intenzivní vzdělávací program pro pacientské organizace


Ministerstvo zdravotnictví ČR ve spolupráci s Asociací inovativního farmaceutického průmyslu a dalšími partnery otevírá vzdělávací program pro zástupce pacientských organizací v oblasti zapojení pacientů do rozhodovacích procesů v rámci zdravotní politiky. 

Intenzivní pětidenní kurz je úvodem do tématu systému úhrad zdravotní péče a hodnocení zdravotnických technologií. Představí současně různé způsoby zapojení pacientů do rozhodovacích a hodnoticích procesů v oblasti úhrad zdravotní péče, zejména v oblasti lékové politiky. Přednášky budou obsahovat jak teoretické poznatky, tak konkrétní příklady ze zahraničí, jak je možné zahrnout znalosti, zkušenosti, potřeby a preference pacientů do procesu hodnocení zdravotnických technologií.

Více informací o konkrétních tématech a termínech naleznete v příloze, registrace je otevřená do čtvrtka 20. září 2018 včetně. 

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 14.09.2018

Poslední úprava: 17.09.2018, 10:00