Odborník | Zdravotník

Musím na mateřské dovolené získat všech 40 kreditů nebo tím, že jsem na MD, je bodová hranice jiná? Dále mne zajímá, co se stane, pokud v tomto šestiletém období příslušnou výši bodů nezískám? Registrace zanikne? Mohu doložit kredity po uplynutí do..

 • Požadavek předložit 40 kreditů k žádosti o prodloužení osvědčení je závazný pro všechny zdravotnické pracovníky, vč. např. žen na mateřské dovolené. Pokud zdravotnický pracovník nezíská 60 dní před uplynutím platnosti 40 kreditních bodů, platnost osvědčení nebude prodloužena a zanikne.
 • Nedostatečný počet kreditních bodů nebo nesplněný požadavek na výkon povolání v rozsahu min. 1 roku z období posledních 6-ti let v rozsahu min polovinu stanovené týdenní pracovní doby nebo min 2 roky výkonu v oboru v rozsahu min pětiny stanovené týdenní pracovní doby, lze nahradit uskutečněním zkoušky k vydání osvědčení. Část:
  1. teoretická /nahrazuje 40 kreditních bodů/ - 2 otázky před komisí
  2. praktická /může nahradit v některých uvedených případech 1 rok výkonu povolání/. Probíhá v akreditovaném zařízení. Formulář žádosti, termíny, otázky a seznam doporučené literatury na www.nconzo.cz a www.mzcr.cz.
Po splnění těchto dvou podmínek si můžete zažádat o vydání nového osvědčení.


  Nástroje stránky

  Informace o stránce

  Publikováno: 27.03.2008

  Poslední úprava: 27.04.2010, 12:28