Občan | Pacient

Ministr zdravotnictví vyhlašuje výběrové řízení na vedoucí pracovní místo ředitel/ředitelka Státních léčebných lázní Janské Lázně, státní podnik

Ministr zdravotnictví

vyhlašuje

výběrové řízení na vedoucí pracovní místo

ředitel/ředitelka

 Státních léčebných lázní Janské Lázně, státní podnik

Kvalifikační požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání magisterského studijního programu,
 • zkušenosti v řídící činnosti lázeňství případně v řízení a ekonomice zdravotnictví,
 • zkušenosti s vedením a řízením zaměstnanců minimálně 6 let,
 • organizační schopnosti a řídící předpoklady,
 • občanská bezúhonnost,
 • jazykové znalosti.

 

K přihlášce připojit:

 • životopis zaměřený na odbornou praxi,
 • doklady o vzdělání,
 • osobní dotazník,
 • doklady podle zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění (tzn. osvědčení + čestné prohlášení),
 • výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců,
 • prohlášení na ochranu osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění,
 • prohlášení o jiné výdělečné činnosti a k § 304 zákoníku práce, v platném znění,
 • prohlášení o zákazu konkurence podle § 14 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, v platném znění,
 • návrh koncepce řízení předmětné organizace.

 

Přihlášku s požadovanými ověřenými či originálními doklady, telefonním spojením a e-mailovou adresou zasílejte do 3. listopadu 2017 na adresu: Ministerstvo zdravotnictví, personální odbor, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2.

Přihláška bude doručena v uzavřené obálce s uvedením jména uchazeče/ky a korespondenční adresy na zadní straně obálky, na přední straně bude obálka označena nápisem: „Výběrové řízení – NEOTVÍRAT“.

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 20.10.2017

Poslední úprava: 20.10.2017, 18:45