Občan | Pacient

Ministr zdravotnictví vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/lky Nemocnice Na Bulovce.

Ministr zdravotnictví

vyhlašuje

výběrové řízení na vedoucí pracovní místo

ředitel/ředitelka

Nemocnice Na Bulovce

Kvalifikační požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání magisterského studijního programu,
 • zkušenosti s vedením a řízením zaměstnanců minimálně 5 let,
 • zkušenosti v řízení a ekonomice zdravotnictví,
 • organizační a řídící předpoklady,
 • jazykové znalosti,
 • občanská bezúhonnost.

K přihlášce připojit:

 • životopis zaměřený na odbornou praxi,
 • doklady o vzdělání,
 • osobní dotazník,
 • doklady podle zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění (tzn. osvědčení + čestné prohlášení),
 • výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců,
 • prohlášení na ochranu osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění,
 • prohlášení o jiné výdělečné činnosti a k § 304 zákoníku práce, v platném znění,
 • návrh koncepce řízení předmětné organizace.

   

  Přihlášku s požadovanými ověřenými či originálními doklady, telefonním spojením a e-mailovou adresou zasílejte do 28. února 2018 na adresu: Ministerstvo zdravotnictví, personální odbor, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2.

  Přihláška bude doručena v uzavřené obálce s uvedením jména uchazeče/ky a korespondenční adresy na zadní straně obálky, na přední straně bude obálka označena nápisem: „PER/1 - Výběrové řízení NNB – neotvírat“

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 31.01.2018

Poslední úprava: 31.01.2018, 13:51