Občan | Pacient

Rychlé odkazy

Ministr zdravotnictví předložil na dnešním zasedání vlády v souvislosti s krizovým řešením případů otrav metylalkoholem následující materiály:

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje rovněž informace o všech opatřeních, která již byla učiněna i o dalších krocích, které v rámci svých kompetencí ještě může učinit.

Ministr zdravotnictví předložil na dnešním zasedání vlády v souvislosti s krizovým řešením případů otrav metylalkoholem následující materiály:

 

Postup orgánů ochrany veřejného zdraví v případu otrav metanolem

Informace o činnostech FN, ZZS, Toxikologického informačního střediska a dalších zdravotnických zařízeních při MU/KS

Informace o mezinárodní spolupráci při řešení mimořádné situace

Doporučení Toxikologického informačního centra pro laiky

Doporučení Toxikologického informačního centra pro lékaře

Možnosti omezení prodeje tvrdého alkoholu (pouze v případě dalšího růstu výskytu otrav)

Připravovaná zákonná úprava prodeje tvrdého alkoholu na tržištích

Příkaz, kterým byly vyzvány krajské hygienické stanice ke zvýšení intenzity kontrol

Varování Ministerstva zdravotnictví ČR

 

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 12.09.2012

Poslední úprava: 12.09.2012, 15:07