Občan | Pacient

Mgr. Filip Vrubel


Mgr. Filip Vrubel je vzděláním právník a celou svoji dosavadní kariéru spojil s oborem zdravotnictví a specializací na oblast farmacie. Dlouhodobě patří k nejzkušenějším odborníkům v oblasti lékové politiky, zdravotnického a farmaceutického práva. Od roku 2008 byl zaměstnancem Ministerstva zdravotnictví, kde mezi lety 2009 – 2012 zastával pozici ředitele odboru farmacie. V roce 2013 se stal náměstkem ředitele Státního ústavu pro kontrolu léčiv, kterým setrval až do svého odchodu do mezinárodní advokátní kanceláře Deloitte Legal. Spolupráci s Deloitte ukončil na začátku února 2018, v souvislosti se jmenováním do správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny. Současně působil na ministerstvu v pozici externího poradce ministra Adama Vojtěcha. Dne 1. března 2018 byl jmenován náměstkem ministra. 
Na ministerstvu má na starosti zejména legislativu k zavedení lékového záznamu a dalších funkcionalit spojených s eRecepty. Dalším jeho významným úkolem je stabilizace lékárenského sektoru, především odměňování a zajištění dostupnosti lékáren, a koordinace legislativní revize systému cen a úhrad léčiv. 

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 09.03.2018

Poslední úprava: 09.03.2018, 10:08