Odborník | Zdravotník

Lze získat kredity za pedagogickou činnost, i v případě, že byla zaplacena (učitelky odborných předmětů, placená přednáška na školicí akci, pedagogická činnost v akreditovaných vzdělávacích akcích a pod.)?

Ano, za tuto formu celoživotního vzdělávání náleží nejvýše 20 kreditů za celé registrační období, tj. za 6 let.


    Nástroje stránky

    Informace o stránce

    Publikováno: 27.03.2008

    Poslední úprava: 27.04.2010, 12:29