Odborník | Zdravotník

Kam je zasíláno stanovisko Ministerstva zdravotnictví ke studijním zdravotnickým programům?

Originál stanoviska dostává předkladatel vzdělávacího programu a 1x v kopii je odesláno na Akreditační komisi nelékařských zdravotnických oborů  Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

    Nástroje stránky

    Informace o stránce

    Publikováno: 27.03.2008

    Poslední úprava: 27.03.2008, 0:49