Odborník | Zdravotník

Jsme porodní asistentky a pracujeme v nestátním zařízení, které se zabývá asistovanou reprodukcí. Registraci ve svém oboru máme do roku 2010. Náš zaměstnavatel t.č. nevyžaduje po nás registrace, tvrdí, že mu to doposud zákon neukládá. Chtěly bychom..

Podle zákona č. 96/2004 Sb., zákon o nelékařských zdravotnických povoláních, je celoživotní vzdělávání, tedy sbírání kreditů, pro zdravotnické pracovníky povinné. Přestože to váš nynější zaměstnavatel nevyžaduje, je nutné, aby jste se dále vzdělávaly ve svém oboru, doplňovaly a prohlubovaly své vědomosti a získávaly nové zkušenosti.


    Nástroje stránky

    Informace o stránce

    Publikováno: 27.03.2008

    Poslední úprava: 27.04.2010, 12:30