Odborník | Zdravotník

Jsem na mateřské dovolené a mám možnost vzdělávat se pouze prostřednictvím e-learningových kurzů po internetu, nejsem si jistá, zda je toto plnohodnotné vzdělávání a budou mi za to kreditní body uděleny?

E-learningový kurz je forma vzdělávací akce nebo inovačního kurzu, která je ukončena závěrečným testem, jejíž program se týká výkonu příslušného nelékařského zdravotnického povolání a která je pořádána akreditovaným zařízením nebo zařízením, kterému vydalo souhlasné stanovisko profesní sdružení. Podle novelizované kreditní vyhlášky č. 4/2010 Sb., platné od 1.2.2010, je ohodnocen podle počtu absolvovaných stran. Před 1.2. 2010 byl e- learningový kurz hodnocen jako účast na semináři, inovačním kurzu, školicí akci nebo odborném kurzu a byl limitován 14 kredity za registrační období, nyní je tento limit zrušen.


    Nástroje stránky

    Informace o stránce

    Publikováno: 27.03.2008

    Poslední úprava: 27.04.2010, 12:28