Odborník | Zdravotník

Jaký je časový horizont akreditačního řízení?

Protože studijní programy prochází v rámci řízení na Ministerstvu zdravotnictví oponenturou odborníků, z níž obvykle vyplyne i potřeba změn, které zasahují do nabídky předmětů, jejich anotací i profilu absolventa apod., měli by vzdělavatelé odeslat akreditační materiál na Ministerstvo zdravotnictví  v dostatečném časovém předstihu (nejméně 6 měsíců) před zamýšlenou realizací projektů nových, ale i v rámci reakreditace. V současné době je akreditační řízení ukončeno asi do 3 měsíců od zaslání žádosti na odbor vzdělávání a vědy Ministerstva zdravotnictví.


    Nástroje stránky

    Informace o stránce

    Publikováno: 27.03.2008

    Poslední úprava: 27.03.2008, 0:48