Odborník | Zdravotník

Jaké jsou podmínky prodloužení platnosti osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu ?

K prodloužení platnosti osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu (dále jen „Osvědčení“) je nutné:

  • Vyplnit žádost o prodloužení platnosti osvědčení opatřenou 500,- Kč kolkem
  • K seznamu absolvovaných vzdělávacích aktivit z období posledních 6 let v celkové hodnotě minimálně 40 kreditů potvrzenému zaměstnavatelem (razítko a podpis) doložit prosté kopie dokladů o celoživotním vzdělávání nebo kopii průkazu odbornosti.
  • V případě zvýšení kvalifikace /Bc, Mgr., specializační vzdělávání, DiS./ úředně ověřenou kopii vysvědčení nebo diplomu vč. Dodatku
  • Doložit doklad o výkonu zdravotnického povolání v příslušném oboru minimálně 1 rok z období posledních 6 let v rozsahu minimálně poloviny stanovené týdenní pracovní doby nebo minimálně 2 roky výkonu zdravotnického povolání z období posledních 6 let v rozsahu minimálně pětiny stanovené týdenní pracovní doby./formulář je součástí žádosti/.
  • Vše výše uvedené doručit min. 60 dní před ukončením platnosti osvědčení na adresu: Uznávací jednotka Brno, Vinařská 6, 603 00 Brno. Lhůta bude dodržena, pokud žádost bude nejpozději poslední den lhůty (60 dnů před skončením platnosti stávajícího osvědčení) doručena na uvedenou adresu.
  • Pokud nezašlete žádost o prodloužení osvědčení min. 60 dnů před ukončením platnosti, je třeba vyplnit žádost o vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, přílohy jsou stejné.
  • V případě, že nesplníte dostatečný počet kreditních bodů nebo délku výkonu zdravotnického povolání pro vydání nebo prodloužení Osvědčení, je možné toto nahradit vykonáním teoretické nebo praktické aprobační zkoušky.

 

 

 

 

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 27.03.2008

Poslední úprava: 08.08.2016, 11:39