Odborník | Zdravotník

Jaké formální náležitosti je třeba splnit při žádání o vydání stanoviska Ministerstva zdravotnictví ke vzdělávacím zdravotnickým programům?

Součástí žádosti o udělení, rozšíření či prodloužení platnosti akreditace  studijního programu zdravotnického zaměření je též stanovisko Ministerstva zdravotnictví, zda absolventi budou oprávněni vykonávat zdravotnické povolání ( v souladu s § 79 odst. 1 písm. e) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých  školách a o změně  a doplnění dalších zákonů; a v souladu s § 104 odst. 1 zákona č.561/2004 Sb., školský zákon v platném znění). O vydání stanoviska je nutno žádat před podáním žádosti o akreditaci na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. Na Ministerstvo zdravotnictví je třeba zaslat na odbor vzdělávání a vědy žádost o posouzení vzdělávacího programu, 3x  kompletní tištěný text vzdělávacího programu a k 1x program na CD.


    Nástroje stránky

    Informace o stránce

    Publikováno: 27.03.2008

    Poslední úprava: 27.03.2008, 0:48