Odborník | Zdravotník

Jak se budou posuzovat kreditní body získané před nabytím účinnosti nové vyhlášky (tj. jak chápat obsah druhé věty - Přechodné ustanovení Čl. II) a jak podle novelizované vyhlášky č. 4/2010 Sb.?

Vzdělávací akce se posuzují tak, aby to bylo nejvýhodnější pro žadatele. Přepočítává se počet kreditů u již dříve absolvovaných vzdělávacích aktivit, pokud jsou splněny všechny podmínky vyhlášky č. 321/2008 Sb.. Každá akce se hodnotí zvlášť. Počet kreditů podle vyhlášky č. 4/2010 Sb. náleží za účast na akcích celoživotního vzdělávání konaných po 1.2.2010.


    Nástroje stránky

    Informace o stránce

    Publikováno: 27.03.2008

    Poslední úprava: 27.04.2010, 12:28