Mezinárodní vztahy a EU

Integrovaný regionální operační progam, Operační program Zaměstnanost: vyhlášené a plánované výzvy, harmonogram výzev

Na níže uvedeným lincích mohou potencionální žadatelé o podporu získat podrobné informace o požadavcích vyhlášených výzev v rámci Integrovaného operačního programu a Operačního programu Zaměstnanost. Dále je zde možné získat harmonogramy vyhlášení výzev pro rok 2015 a 2016 spolu s dalšími informacemi. V odkazech mohou žadatelé nalézt také další důležité informace k podání projektové žádosti či k podmínkám administrace samotného projektu.

Integrovaný regionální operační program (IROP):

Harmonogram vyhlášených výzev pro rok 2015 naleznete zde:

Harmonogram plánovaných výzev pro rok 2016 naleznete zde:

Další důležité dokumenty k realizaci projektu naleznete zde:

Podrobné informace k jednotlivým výzvám naleznete zde:

Operační program Zaměstnanost (OPZ):

Harmonogram vyhlášených výzev pro rok 2015 a plánovaných výzev pro rok 2016 naleznete zde:

Další důležité dokumenty k realizaci projektu naleznete zde:

Podrobné informace k jednotlivým výzvám naleznete zde:

 

 

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 27.01.2016

Poslední úprava: 27.01.2016, 13:26