Občan | Pacient

Rychlé odkazy

Informace pro žadatele o dovoz léčebného konopí


Ministerstvo zdravotnictví informuje potenciální žadatele o dovoz konopí pro léčebné použití z řad oprávněných distributorů, že za předpokladu splnění veškerých podmínek zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je Ministerstvo zdravotnictví připraveno bezodkladně vyřídit žádosti o dovoz konopí pro léčebné použití. Distributor konopí pro léčebné použití je povinen splňovat též podmínky zákona č. 378/2007 Sb. o léčivech v platném znění. Žádost o dovoz konopí pro léčebné použití je třeba podat na formuláři vydaném Ministerstvem zdravotnictví podle vyhlášky č. 53/2014 Sb. o tiskopisech formulářů podle zákona o návykových látkách. 

Formulář žádosti je k dispozici v příloze.

 

Přílohy

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 13.02.2017

Poslední úprava: 17.02.2017, 12:06