Mezinárodní vztahy a EU

Informace o projektu Podpora vzniku Center duševního zdraví III.

Ministerstvo zdravotnictví je realizátorem projektu spolufinancovaného Evropskopu unií z Operačního programu Zaměstnanost s názvem Podpora vzniku Center duševního zdraví III.

Předmětem projektu je vznik a zajištění fungování Center duševního zdraví (dále jen "CDZ"). Projekt řeší podporu a začlenění osob se zdravotním postižením (lidí s dlouhodobým duševním onemocněním) do běžného života tím, že zavádí ověřený model péče multidisciplinárního týmu doplňující péči zdravotníků o sociální rehabilitaci v přirozeném prostředí člověka.

 

Projekt implementuje do praxe principy Strategie reformy psychiatrické péče .

 

Bližší informace k projektu Podpora vzniku Center duševního zdraví III jsou uvedeny v příloze č. 1.

Informace o stránce

Publikováno: 08.08.2019

Poslední úprava: 07.05.2020, 17:12