Veřejné zdraví

Informace o povolení narušení celistvosti balení

PRIORIX inj. pso. lgf 50x10 ML (50x10 dávek) a PRIORIX-DILUENT AMPOULE (rozpouštědlo)

ENGERIX-B 10 MCG INJ SUS 25x0.5 ML/10RG (25 dávek)

ENGERIX-B 20 MCG INJ SUS 25x1 ML/20RG (25 dávek)

D.T.VAX INJ 10x10 dávek (lahvička).


 

Povolení bylo vydáno na základně žádosti distributora, t.j. společnosti Avenier, a.s. Důvodem je nutnost zásobovat lékaře jednotlivými dávkami. Pokud by byly uvedené léčivé přípravky distribuovány lékařům v celém balení, které nevypotřebují, a přípravek nemůže být dále redistribuován, vznikl by nedostatek uvedené očkovací látky pro ostatní lékaře a tím by mohlo dojít ke vzniku nebezpečí onemocnění, proti nimž vakcína chrání a zároveň by došlo k neplnění povinností, které na úseku očkování vyplývají pro Ministerstvo zdravotnictví ze zákona č. 258/2000 Sb. a vyhlášky č. 537/2006 Sb.

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 14.09.2009

Poslední úprava: 01.04.2010, 9:19