Občan | Pacient

Dotazy a připomínky zasílané ministerstvu zdravotnictvím běžným způsobem


Rádi přijmeme vaše podněty či návrhy nebo vám řádně odpovíme na vaše dotazy. Avšak psát běžný dotaz v režimu zákona č. 106/1999 Sb. je procesně poměrně komplikované a taková korespondence zavazuje vás jako tazatele i ministerstvo v odpovědi k dosti náročnému formálnímu a nekomfortnímu postupu.

Doporučujeme proto přednostně zasílat dotazy jako "běžné", které rádi vyřídíme mimo režim zákona
č. 106/1999 Sb. Výhodnost tohoto postupu dokládá i skutečnost, že si telefonujeme, píšeme e-mailem nebo poštou se stovkami z vás.

Povinně zveřejňované informace o činnosti ministerstva zdravotnictví jsou k dispozici zde, ke zveřejňování těchto informací slouží také vnitřní prostory budovy ministerstva (recepce a podatelna).

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 28.01.2016

Poslední úprava: 28.01.2016, 16:03