Odborník | Zdravotník

Dotační program Organizační zajištění - Prague 2019: Building Bridges Towards Recovery


Ministerstvo zdravotnictví, odbor vědy a lékařských povolání vyhlašuje v souladu se zákonem 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů výzvu k podání žádostí o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu Podpora organizačního zajištění konference Prague 2019: Building Bridges Towards Recovery.

 

Datum vyhlášení výzvy: 20. 5. 2019

Datum zahájení příjmu žádostí o dotaci: 20. 5. 2019

Datum ukončení příjmů žádostí o dotaci: 20. 6. 2019

Datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 31. 12. 2019

Text výzvy a pokyny pro žadatele jsou obsahem přílohy.

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 17.05.2019

Poslední úprava: 17.05.2019, 15:38