Odborník | Zdravotník

Co znamená základní kmen?

Podle ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 95/2004 Sb., je součástí specializačního vzdělávání absolvování základního kmene příslušného specializačního oboru. Podle ustanovení § 4 odst. 2 zákona č. 95/2004 Sb. lékař s odbornou způsobilostí může vykonávat činnosti stanovené prováděcím právním předpisem bez odborného dohledu na základě certifikátu o absolvování základního kmene příslušného specializačního oboru.

Podle vyhlášky č. 185/2009 Sb. platné od 1.7.2009 jsou součástí všech základních oborů základní kmeny. Lékaři zařazení do oboru specializačního vzdělávání po 1.7.2009 již musí splňovat podmínky nových vzdělávacích programů, tedy včetně základního kmene. Délka vzdělávání v příslušném základním kmeni je 24 měsíců. Podmínkou pro absolvování základního kmene je absolvování odborné praxe předepsané v příslušném kmeni a úspěšné složení testu. Po úspěšném ukončení základního kmene je vydán IPVZ Certifikát o absolvování základního kmene.

Lékaři, kteří úspěšně ukončili společný základ si musí doplnit odbornou praxi, kterou požaduje příslušný základní kmen a úspěšně ukončit základní kmen testem. Ze společného základu se jim započítává podle ustanovení § 5 odst. 8 zákona č. 95/2004 Sb. shodná odborná praxe.


    Nástroje stránky

    Informace o stránce

    Publikováno: 06.04.2010

    Poslední úprava: 07.04.2010, 10:21