Odborník | Zdravotník

Co má obsahovat zápis do průkazu odbornosti nebo vydané potvrzení a je nutné posílat originály potvrzení o účasti nebo stačí průkaz odbornosti?

Zápis do průkazu odbornosti nebo doklad o absolvování vzdělávací akce provádí ten, kdo vzdělávací akci pořádá a musí obsahovat: jméno účastníka, datum narození, datum konání akce, název akce a formu celoživotního vzdělávání, druh účasti, č. j. vydaného souhlasného stanoviska , včetně názvu profesního sdružení a určení pro povolání. K vyplněnému formuláři o absolvovaných vzdělávacích aktivitách potvrzených zaměstnavatelem (razítko a podpis), který je součástí žádosti o osvědčení, přiložíte prosté kopie potvrzení o účasti nebo prostou kopii průkazu odbornosti včetně první strany.


    Nástroje stránky

    Informace o stránce

    Publikováno: 27.03.2008

    Poslední úprava: 27.04.2010, 12:29