Občan | Pacient

Rychlé odkazy

Výsledky vyhledávání "očkování"

Celkem bylo nalezeno 103 výsledků.

Bylo nalezeno 51 výsledků pro web Občan | Pacient:

Ministerstvo zdravotnictví informuje o zvýšeném výskytu spalniček v České republice

K 6. dubnu 2018 bylo v České republice hlášeno celkem 70 případů spalniček.
http://www.mzcr.cz/dokumenty/ministerstvo-zdravotnictvi-informuje-o-zvysenem-vyskytu-spalnicek-v ceske-republ_15276_3801_1.html

Rozhovor náměstka Romana Prymuly pro srbský server Telegraf (v anglickém jazyce)

1/2018 Komise pro problematiku očkování

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda – příklad dobré praxe u programů prevence a rekondice

ZPŠ by mohla sloužit jako příklad dobré praxe pro jiné zdravotní pojišťovny, co se týče vyhodnocování účelnosti výdajů z Fondu prevence a měření jejich přínosů.
http://www.mzcr.cz/dokumenty/zamestnanecka-pojistovna-skoda-priklad-dobre-praxe-u-programu-prevence-a-rekon_14985_3801_1.html

Stanovisko Ministerstva zdravotnictví ČR k situaci v očkování hexavakcínou

Ministerstvo zdravotnictví má zájem na tom, aby na trhu byla více než jedna očkovací látka.
http://www.mzcr.cz/dokumenty/stanovisko-ministerstva-zdravotnictvi-cr-k situaci-v ockovani-hexavakcinou_14805_3801_1.html

Ministr Vojtěch se setkal s pacientskými organizacemi

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch se v pondělí 15. ledna setkal se zástupci pacientských organizací, aby jim představil své priority a vyslechl si jejich podněty směrem k ministerstvu.
http://www.mzcr.cz/dokumenty/ministr-vojtech-se-setkal-s pacientskymi-organizacemi_14785_3801_1.html

249/2017 Úhrada pravidelného očkování dětí hexavakcínou

247/2017 Základní očkování dětí vakcínou Hexacima

Novoroční setkání ministra s pacientskými organizacemi

V pondělí 15. ledna proběhlo na půdě Ministerstva zdravotnictví ČR další z pravidelných čtvrtletních setkání se zástupci pacientských organizací. Pacientské organizace přivítal nový ministr Adam Vojtěch a členové vedení ministerstva.
http://www.mzcr.cz/dokumenty/novorocni-setkani-ministra-s-pacientskymi-organizacemi_14681_910_1.html

Ministr Vojtěch v rozhovoru pro Zdravotnický deník představil své priority

Od roku 2018 se zásadně mění očkovací kalendář pro děti i dospělé

Od 1. ledna 2018 se zásadně mění nastavení českého očkovacího kalendáře, a to včetně počtu aplikovaných dávek a intervalů mezi nimi.
http://www.mzcr.cz/dokumenty/od-roku-2018-se-zasadne-meni-ockovaci-kalendar-pro-deti-i dospele_14620_3692_1.html

Rok 2018 ve zdravotnictví: Vyšší platby za státní pojištěnce, zavedení domácí paliativní péče a nižší limity na léky pro sociálně zranitelné

V následujícím roce 2018 vstoupí v účinnost několik novel právních předpisů, které s sebou přinesou příznivý dopad na pacienty v podobě zvýšení komfortu a kvality poskytované zdravotní péče.
http://www.mzcr.cz/dokumenty/rok-2018-ve-zdravotnictvivyssi-platby-za-statni-pojistencezavedeni-domaci-pa_14545_3692_1.html

160-2017 Počet očkovaných pojištěnců dle pravidelného očkování a proti chřipce

169/2017 Postup KHS - dítě v mateřince bez očkování

108/2017 Očkování a přijetí do MŠ

V Čechách se cholery bát nemusíme,na hygienu ale dbejme nejen při cestování

Při cestování do rizikových zemí doporučujeme občanům řídit se doporučeními epidemiologů – využít nabízených možností očkování a přísně dodržovat hygienická pravidla.
http://www.mzcr.cz/dokumenty/v-cechach-se-cholery-bat-nemusime-na-hygienu-ale-dbejme-nejen-pri-cestovani-_13831_3692_1.html

80/2017 Jaký obor medicíny má v kompeternci očkování dětí

67/2017 Spoluúčast na přípravě vyhlášky o očkování proti inf. nemocem

Spalničky a jejich aktuální výskyt v Evropě

Od roku 2016 je po relativně klidném období předcházejících dvou let v řadě evropských států hlášen zvýšený výskyt spalniček - vysoce nakažlivého infekčního onemocnění virového původu, kterému lze předcházet očkováním.
http://www.mzcr.cz/dokumenty/spalnicky-a-jejich-aktualni-vyskyt-v evrope_13661_114_1.html

Výskyt spalniček v Moravskoslezském kraji

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě dne 30. 3. 2017 informovala Ministerstvo zdravotnictví o výskytu spalniček v Ostravě.
http://www.mzcr.cz/dokumenty/vyskyt-spalnicek-v moravskoslezskem-kraji_13627_114_1.html

Ministr zdravotnictví poprvé předstoupil před zástupce pacientů

„Je mi velkou ctí, že se s vámi mohu setkat. Jste nejdůležitější skupinou, jste ti, pro které zdravotnictví funguje," řekl v úvodním slovu ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík.
http://www.mzcr.cz/dokumenty/ministr-zdravotnictvi-poprve-predstoupil-pred-zastupce-pacientu_13119_3438_1.html

Odcházející ministr Svatopluk Němeček: Máme za sebou velký kus práce na stabilizaci a zlepšení českého zdravotnictví

Od započetí mého ministerského mandátu se podařilo české zdravotnictví ekonomicky stabilizovat a zlepšit jeho pozici v mezinárodních srovnáních, kde si kvalita a dostupnost zdravotních služeb u nás drží vysokou úroveň.
http://www.mzcr.cz/dokumenty/bilancni-zprava-konciciho-ministra-zdravotnictvi-nemecka_13016_3438_1.html

90-2016 Očkování proti pertusi

Hlavní hygienička ČR: Je vhodná doba na očkování proti chřipce

Chřipkou každoročně onemocní přibližně 1-1,5 milionů lidí a v souvislosti s touto nemocí zaznamenáváme bohužel také úmrtí.
http://www.mzcr.cz/dokumenty/hlavni-hygienicka-crje-vhodna-doba-na-ockovani proti-chripce_12877_3438_1.html

Ministr Němeček jednal v Bratislavě s kolegy z EU o zdravém životním stylu a nedostatku léků

Ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček se ve dnech 3.–4. 10. 2016 zúčastnil neformálního jednání ministrů zdravotnictví členských států EU v Bratislavě.
http://www.mzcr.cz/dokumenty/ministr-nemecek-jednal-v bratislave-s kolegy-z-eu-o-zdravem-zivotnim-stylu-a-ned_12775_3438_1.html

Hlavní hygienička ČR: Situaci kolem výskytu žloutenky typu A na Jižní Moravě máme pod kontrolou

V reakci na zvýšený výskyt virové hepatitidy A (VHA) na Jižní Moravě provedla Krajská hygienická stanice protiepidemická opatření u více než tisícovky osob a řady kolektivů.
http://www.mzcr.cz/dokumenty/hlavni-hygienicka-crsituaci-kolem-vyskytu-zloutenky-typu-a-na-jizni-morave-mam_12626_3438_1.html

Světový den proti žloutenkám: žloutenka každoročně zabije více lidí než HIV, tuberkulóza nebo malárie

K nejrozšířenějším patří hepatitida typu A, B a C, přičemž proti žloutence typu A a B je možné se chránit i očkováním.
http://www.mzcr.cz/dokumenty/svetovy-den-proti-zloutenkamzloutenka-kazdorocne-zabije-vice-lidi-nez-hivtub_12370_3438_1.html

Hlavního hygienika ČR Vladimíra Valentu střídá ve funkci Eva Gottvaldová, chce se zaměřit na HIV a klíšťata

Funkce hlavního hygienika ČR, kterou pro její zásadní význam z hlediska ochrany veřejného zdraví jmenuje vláda, se k 15. 7. 2016 ujala Mgr. Eva Gottvaldová.
http://www.mzcr.cz/dokumenty/hlavniho-hygienika-cr-valentu-strida-ve-funkci-eva-gottvaldovachce-se-zamerit-_12336_3438_1.html

Ministerstvo zdravotnictví: Aktivita klíšťat je letos nadprůměrná

Aktivita klíšťat je v letošním roce díky teplé zimě nadprůměrně vysoká. Chceme-li v létě vyrazit do přírody, velmi pravděpodobně se kontaktu s tímto roztočem nevyhneme.
http://www.mzcr.cz/dokumenty/-ministerstvo-zdravotnictviaktivita-klistat-je-letos-nadprumerna_12325_3438_1.html

197-2015 Doporučení NIKO k očkování proti pertusi v ČR

Začíná 11. Evropský imunizační týden

Letošní ročník proběhne ve dnech 24. - 30. dubna a připomene zásadní význam očkování pro lidské zdraví jako nejefektivnějšího způsobu prevence infekčních nemocí.
http://www.mzcr.cz/dokumenty/zacina-11evropsky-imunizacni-tyden_11829_114_1.html

144-2015 Očkování proti chřipce

Jaké změny jsme zavedli a prosadili v roce 2015

Pacienti neplatí od 1. 1. 2015 regulační poplatky a zdravotní péče je tak dostupnější všem potřebným, aniž by se naplnily negativistické předpovědi odpůrců rušení poplatků o přetížených ordinacích z tohoto důvodu.
http://www.mzcr.cz/dokumenty/jake-zmeny-jsme-zavedli/prosadili-v-roce-2015_11131_3237_1.html

Poslanci definitivně schválili novelu zákona o ochraně veřejného zdraví

Senátoři schválili transparenční novelu

Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění v souladu s Programovým prohlášením vlády posiluje dozor a veřejnou kontrolu nad finančními toky veřejného zdravotního pojištění a zvyšuje efektivitu a transparentnost systému.
http://www.mzcr.cz/dokumenty/senatori-schvalili-transparencni-novelu_10583_3237_1.html

56-2015 Pravidelné očkování dětí

36-2015 Očkování kojenců Hexavakcínou

Poslanci schválili transparenční novelu

Materiál zakotvuje např. povinnost zveřejňování smluv o poskytování a úhradě hrazených služeb zdravotními pojišťovnami, lidé díky novele budou také chráněni před nekalými praktikami, kterým je často vystavovaly snahy pojišťoven o přetahování klientů.
http://www.mzcr.cz/dokumenty/poslanci-schvalili-transparencni-novelu_10381_3237_1.html

Hlavní hygienik ČR Vladimír Valenta vyhlásil povinné očkování dětí v Praze 6 proti hepatitidě A

Poslanci schválili návrh novely zákona o ochraně veřejného zdraví

Poslanecká sněmovna dnes (20. 5. 2015) ve třetím čtení schválila návrh novely zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Normu bude tedy dále projednávat Senát.
http://www.mzcr.cz/dokumenty/poslanci-schvalili-navrh-novely-zakona-o-ochrane-verejneho-zdravi_10265_3237_1.html

Význam očkování připomene 10. Evropský imunizační týden

Letos tato aktivita, koordinovaná Světovou zdravotnickou organizací, proběhne ve dnech 20. až 25. dubna 2015.
http://www.mzcr.cz/dokumenty/10evropsky-imunizacni-tyden2025dubna-2015_10164_114_1.html

Reakce na demonstraci proti povinnému očkování

Hlavní hygienik: Ústavní soud znovu potvrdil, že systém povinného očkování je nastaven smysluplně

Ministr zdravotnictví: Verdikt Ústavního soudu je skvělá zpráva

Ústavní soud dnes (23. 2. 2015) potvrdil, že Ministerstvo zdravotnictví může nařizovat očkování dětí a za vyhýbání se této povinnosti má zákonným zástupcům i nadále hrozit pokuta až 10.000 korun.
http://www.mzcr.cz/dokumenty/ministr-zdravotnictviverdikt-ustavniho-soudu-je-skvela-zprava_10041_3237_1.html

Žádná nová sankce za neočkování dětí se vůči lékařům nechystá, v jednání je pouze vyšší pokuta

V reakci na mylnou mediální interpretaci některých dopadů vládního návrhu zákona o ochraně veřejného zdraví považujeme za nutné uvést na pravou míru,že tento zákon nezavádí žádnou novou sankci vůči těm lékařům,kteří odmítnou provádět povinná očkování dětí.
http://www.mzcr.cz/dokumenty/zadna-nova-sankce-za-neockovani-deti-se-vuci-lekarum-nechystav-jednani-je-pouz_9909_3237_1.html

Proč se nechat očkovat

V poslední době se v médiích objevují tvrzení popírající podstatu povinného očkování, hovoří dokonce o jeho škodlivosti. Ministerstvo zdravotnictví tedy považuje za podstatné tyto nepodložené a často velmi hrubě zkreslené informace uvést na pravou míru.
http://www.mzcr.cz/dokumenty/proc-se-nechat-ockovat_8221_114_1.html

Zůstatky na fondech zdravotních pojišťoven

Počínaje červencem 2013 přistoupilo Ministerstvo zdravotnictví k pravidelnému zveřejňování zůstatků na fondech zdravotních pojišťoven za účelem snadné orientace veřejnosti v hospodaření zdravotních pojišťoven.
http://www.mzcr.cz/dokumenty/fondy_8058_2952_1.html

Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách - Poskytování zdravotních služeb nezletilému pacientovi

Dne 1. dubna 2012 nabývá účinnosti zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)
http://www.mzcr.cz/dokumenty/zakon-c372/2011-sb-o-zdravotnich-sluzbach-poskytovani-zdravotnich-sluzeb-n_6064_114_1.html

Rozhodnutí, kterým se stanoví mimořádné opatření, které ukládá povinnost zdravotnickým zařízením (vakcinační centra) provést očkování pandemickou vakcínou Pandemrix.

Rozhodnutí, kterým se stanoví mimořádné opatření, které ukládá povinnost zdravotnickým zařízením (vakcinační centra) provést očkování pandemickou vakcínou Pandemrix.
http://www.mzcr.cz/dokumenty/rozhodnuti-kterym-se-stanovi-mimoradne-opatreni-ktere-uklada-povinnost-zdravotnickym-zarizenim-vakcinacni-centra-provest-ockovani-pandemickou-vakcinou-pandemrix_1517_883_1.html

Jde mi o povinné očkování dětí v ČR, respektive mám obavu, zda-li mi při nesplnění této povinnosti Vám hrozí vězení. K.P.

Podle ustanovení § 46 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o  změně některých souvisejících zákonů, je očkování proti vybraný..
http://www.mzcr.cz/dokumenty/jde-mi-o-povinne-ockovani-deti-v-cr-respektive-mam-obavu-z_3245_1346_1.html

Máme týden starého syna a odlétáme na rok a půl pracovně do Kanady, Britské Kolumbie. V době odletu bude synovi 2,5 měsíce. Dítě bylo již v porodnici očkováno proti tuberkulóze. Mám dotaz ohledně očkování hexavakcínou. Bude mít syn nárok na hex..

První dávka hexavakcíny se podle vyhlášky č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, aplikuje ve třech měsících dítěte, avšak za předpok..
http://www.mzcr.cz/dokumenty/mame-tyden-stareho-syna-a-odletame-na-rok-a-pul-pracovne-d_3248_1349_1.html

Bylo nalezeno 2 výsledků pro web Odborník | Zdravotník:

Metodický pokyn k odlišným schématům a kontraindikacím očkování konjugovanou pneumokokovou vakcínou

Očkování u dětí proti pneumokokovým infekcím - Informace pro lékaře

Bylo nalezeno 38 výsledků pro web Veřejné zdraví:

Epidemie žluté zimnice v Brazílii

Seznam států TBC k 23.1.2018

Informace ke změnám v očkování proti žluté zimnici

Spalničky a jejich aktuální výskyt v Evropě

Od roku 2016 je po relativně klidném období předcházejících dvou let v řadě evropských států hlášen zvýšený výskyt spalniček - vysoce nakažlivého infekčního onemocnění virového původu, kterému lze předcházet očkováním.
http://www.mzcr.cz/Verejne/dokumenty/spalnicky-a-jejich-aktualni-vyskyt-v evrope_13660_1155_5.html

Seznam států TBC k 20.2.2017

Očkování pro přijetí do mateřských škol v r. 2017

Stanovisko Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k přijímání dětí do mateřských škol pro školní rok, který začíná 1. září 2017
http://www.mzcr.cz/Verejne/dokumenty/ockovani-pro-prijeti-do-materskych-skol-v-r2017_12936_3673_5.html

Zápis z 4. jednání Pracovní komise pro problematiku očkování - dne 23.6.2016

Zápis z 3. jednání Pracovní komise pro problematiku očkování - dne 3.11.2015

Seznam poskytovatelů zdravotních služeb, kteří provádějí očkování proti žluté zimnici

Seznam poskytovatelů zdravotních služeb, kteří provádějí očkování proti žluté zimnici v souladu s § 47a zákona č. 258/2000 Sb.,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů
http://www.mzcr.cz/Verejne/dokumenty/seznam-poskytovatelu-zdravotnich-sluzebkteri-provadeji-ockovani-proti-zlute-zi_11852_3531_5.html

Doporučení Národní imunizační komise (NIKO) pro očkování těhotných žen proti pertusi v ČR

Příkaz ministra č. 14/2015, Statut a jednací řád Pracovní komise pro problematiku očkování

Metodika očkování proti TBC v ČR

Očkování proti chřipce

Zápis z 2. jednání Pracovní komise pro problematiku očkování - dne 14. 7. 2015

Zápis z 1. jednání Pracovní komise pro problematiku očkování - dne 2. 6. 2015

Doporučení Národní imunizační komise (NIKO) k očkování proti pneumokokovým infekcím konjugovanou očkovací látkou

Doporučení České vakcinologické společnosti pro očkování proti invazivním meningokokovým onemocněním

Doporučení pro očkování proti rotavirovým infekcím v České republice

Cirkulace divokého polioviru

Cirkulace divokého polioviru

Doporučení Národní imunizační komise - očkování proti IMO u MSM

Sdělení MZ k objednání vakcín Tetanol Pur určené pro pravidelné očkování

Doporučení NIKO k očkování proti tetanu v dospělosti (2.5. 2013)

Doporučený postup České vakcinologické společnosti pro očkování proti meningokokovým onemocněním

Sdělení Ministerstva zdravotnictví - OL proti tetanu pro účely očkování při úrazech, poraněních, nehojících se ranách a před některými léčebnými výkony

Sdělení Ministerstva zdravotnictví k odložení přeočkování proti tetanu

Sdělění - distribuce očkovací látky proti virové hepatitidě B určené pro zvláštní očkování

Metodika očkování proti TBC v ČR

Metodika k zajištění financování pravidelného očkování fyzických osob, které nejsou pojištěnci podle zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění

Doporučený postup pro očkování proti meningokokovým onemocněním

Stanovisko NIKO k nepravdivým infornacím o reakcích po očkování vakcínami proti lidským papilomavirům

Národní akční plán

Národní akční plán na zvýšení proočkovanosti proti sezónní chřipce v České republice.
http://www.mzcr.cz/Verejne/dokumenty/narodni-akcni-plan_5329_1092_5.html

Národní strategie očkování proti pertusi

Doporučený postup pro očkování proti sezónní chřipce

Zápis NIKO ze 17.1.2011

Z á p i s z jednání Národní imunizační komise ( NIKO) konaného dne 17.1.2011 na Ministerstvu zdravotnictví 1)Priorix- Tetra 2)Systém hlášení nežádoucích reakcí po vakcinaci v ČR 3)Administrativa, statut a přijímání nových členů do NIKO 4)BCG – stanovisko NIKO k očkování rizikových skupin 5)Doporučení k HPV vakcinaci 6)Pediacel 7)Příprava pro výběr očkovacích látek na další období
http://www.mzcr.cz/Verejne/dokumenty/zapis-niko-ze_4724_2138_5.html

Informace o povolení narušení celistvosti balení

Ministerstvo zdravotnictví informuje, že vydalo povolení k narušení celistvosti balení následujících léčivých přípravků:
http://www.mzcr.cz/Verejne/dokumenty/informace-o-povoleni-naruseni-celistvosti-baleni_2805_1092_5.html

Informace Ministerstva zdravotnictví ČR pro očkující lékaře

Informace Ministerstva zdravotnictví ČR pro lékaře provádějící pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování ( dále jen očkující lékaři) podle vyhlášky č. 65/2009 Sb., ve znění vyhlášky č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem
http://www.mzcr.cz/Verejne/dokumenty/informace-ministerstva-zdravotnictvi-cr-pro-ockujici-lekare_2804_1089_5.html

Očkování dětí proti TBC v ČR

Vzhledem k medializaci zrušení BCG revakcinace (přeočkování proti TBC) dětí v 11 letech při zachování primovakcinace při narození dítěte v ČR upozorňuje MZ na společné stanovisko předsedů odborných společností ČLS JEP uveřejněné na www.detskylekar.cz, se kterým se hlavní hygienik ČR a náměstek ministryně pro ochranu veřejného zdraví plně ztotožňuje.
http://www.mzcr.cz/Verejne/dokumenty/ockovani-deti-proti-tbc-v-cr_2611_1697_5.html

Bylo nalezeno 4 výsledků pro web Mezinárodní vztahy a EU | Evropské fondy:

Otevřená veřejná konzultace: Posílení spolupráce v boji proti nemocem, kterým lze předcházet očkováním

Ocenění „EU Health Award“ pro nevládní organizace za iniciativy v oblasti očkování

Veřejná zakázka na zpracování studií

Zdravotní péče v EU

Bylo nalezeno 7 výsledků pro web Legislativa:

Sdělení Ministerstva zdravotnictví o antigenním složení očkovací látky proti pneumokokovým infekcím pro očkování pojištěnců nad 65 let věku

Sdělení Ministerstva zdravotnictví č. 131/2016 Sb., kterým se mění sdělení Ministerstva zdravotnictví č. 261/2015 Sb., o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2016

Sdělení Ministerstva zdravotnictví č. 278/2014 Sb., o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2015

Sdělení Ministerstva zdravotnictví č. 455/2017 Sb., o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2018

Vyhláška č. 355/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů

Poskytování zdravotních služeb nezletilému pacientovi

Opatření proti infekčním nemocem

Bylo nalezeno 1 výsledků pro web Kvalita a Bezpečí:

OECD

Bylo nalezeno 0 výsledků pro web Hlukové mapy:
Bylo nalezeno výsledků pro web Portál kvality:
Bylo nalezeno výsledků pro web Portál kvality pro odborníky:
Bylo nalezeno výsledků pro web kniha bezpečí:
Bylo nalezeno výsledků pro web kniha bezpečí odborník:

O ministerstvu

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch Ministr zdravotnictví ČR

Anketa