Občan | Pacient

Rychlé odkazy

Výsledky vyhledávání "očkování"

Celkem bylo nalezeno 101 výsledků.

Bylo nalezeno 47 výsledků pro web Občan | Pacient:

Začíná 11. Evropský imunizační týden

Letošní ročník proběhne ve dnech 24. - 30. dubna a připomene zásadní význam očkování pro lidské zdraví jako nejefektivnějšího způsobu prevence infekčních nemocí.
http://www.mzcr.cz/dokumenty/zacina-11evropsky-imunizacni-tyden_11829_114_1.html

Ministerstvo zdravotnictví jako veřejný zadavatel vyzývý k podání nabídek ve věci VZMR s názvemDodávka očkovací látky proti meningokokové meningitidě B “Bexsero” k zajištění mimořádného očkování vybraných pracovníků KIN NNB

144-2015 Očkování proti chřipce

Jaké změny jsme zavedli a prosadili v roce 2015

Pacienti neplatí od 1. 1. 2015 regulační poplatky a zdravotní péče je tak dostupnější všem potřebným, aniž by se naplnily negativistické předpovědi odpůrců rušení poplatků o přetížených ordinacích z tohoto důvodu.
http://www.mzcr.cz/dokumenty/jake-zmeny-jsme-zavedli/prosadili-v-roce-2015_11131_3237_1.html

Poslanci definitivně schválili novelu zákona o ochraně veřejného zdraví

Senátoři schválili transparenční novelu

Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění v souladu s Programovým prohlášením vlády posiluje dozor a veřejnou kontrolu nad finančními toky veřejného zdravotního pojištění a zvyšuje efektivitu a transparentnost systému.
http://www.mzcr.cz/dokumenty/senatori-schvalili-transparencni-novelu_10583_3237_1.html

56-2015 Pravidelné očkování dětí

36-2015 Očkování kojenců Hexavaksínou

Poslanci schválili transparenční novelu

Materiál zakotvuje např. povinnost zveřejňování smluv o poskytování a úhradě hrazených služeb zdravotními pojišťovnami, lidé díky novele budou také chráněni před nekalými praktikami, kterým je často vystavovaly snahy pojišťoven o přetahování klientů.
http://www.mzcr.cz/dokumenty/poslanci-schvalili-transparencni-novelu_10381_3237_1.html

Hlavní hygienik ČR Vladimír Valenta vyhlásil povinné očkování dětí v Praze 6 proti hepatitidě A

Poslanci schválili návrh novely zákona o ochraně veřejného zdraví

Poslanecká sněmovna dnes (20. 5. 2015) ve třetím čtení schválila návrh novely zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Normu bude tedy dále projednávat Senát.
http://www.mzcr.cz/dokumenty/poslanci-schvalili-navrh-novely-zakona-o-ochrane-verejneho-zdravi_10265_3237_1.html

Význam očkování připomene 10. Evropský imunizační týden

Letos tato aktivita, koordinovaná Světovou zdravotnickou organizací, proběhne ve dnech 20. až 25. dubna 2015.
http://www.mzcr.cz/dokumenty/10evropsky-imunizacni-tyden2025dubna-2015_10164_114_1.html

Reakce na demonstraci proti povinnému očkování

Hlavní hygienik: Ústavní soud znovu potvrdil, že systém povinného očkování je nastaven smysluplně

Ministr zdravotnictví: Verdikt Ústavního soudu je skvělá zpráva

Ústavní soud dnes (23. 2. 2015) potvrdil, že Ministerstvo zdravotnictví může nařizovat očkování dětí a za vyhýbání se této povinnosti má zákonným zástupcům i nadále hrozit pokuta až 10.000 korun.
http://www.mzcr.cz/dokumenty/ministr-zdravotnictviverdikt-ustavniho-soudu-je-skvela-zprava_10041_3237_1.html

Žádná nová sankce za neočkování dětí se vůči lékařům nechystá, v jednání je pouze vyšší pokuta

V reakci na mylnou mediální interpretaci některých dopadů vládního návrhu zákona o ochraně veřejného zdraví považujeme za nutné uvést na pravou míru,že tento zákon nezavádí žádnou novou sankci vůči těm lékařům,kteří odmítnou provádět povinná očkování dětí.
http://www.mzcr.cz/dokumenty/zadna-nova-sankce-za-neockovani-deti-se-vuci-lekarum-nechystav-jednani-je-pouz_9909_3237_1.html

Letošní Světový den zdraví se zaměří na prevenci infekčních onemocnění

Světový den zdraví každoročně připadá na 7. dubna a slaví se u příležitosti založení Světové zdravotnické organizace. Každý rok je vybráno jiné téma, které se zaměřuje na jednotlivé klíčové priority veřejného zdraví a prevence nemocí.
http://www.mzcr.cz/dokumenty/letosni-svetovy-den-zdravi-se-zameri-na-prevenci-infekcnich-onemocneni_8907_3030_1.html

Hlavní hygienik ČR varuje: Letošní mírná zima zvyšuje riziko výskytu klíšťat

S teplým počasím každoročně přichází četný výskyt klíšťat, která mohou na člověka přenést závažná onemocnění – lymeskou boreliózu či klíšťovou encefalitidu. Jedinou účinnou obranou proti klíšťové encefalitidě je očkování.
http://www.mzcr.cz/dokumenty/hlavni-hygienik-cr-varujeletosni-mirna-zima-zvysuje-riziko-vyskytu-klistat_8880_3030_1.html

Vyjádření Ministerstva zdravotnictví k pořadu ČT 1 „Reportéři“ odvysílaného dne 9. 12. 2013

MZ informuje o přínosech očkování proti sezónní chřipce Článek obsahuje videozáznam

Sezónní chřipka patří každoročně k onemocněním postihujícím v České republice velkou část populace. Tato choroba mívá mnohdy těžký průběh a může být i smrtelná, a také náklady spojené s léčbou jednoho pacienta dosahují nemalé částky.
http://www.mzcr.cz/dokumenty/mz-informuje-o-prinosech-ockovani-proti-sezonni-chripce-_8289_2778_1.html

Proč se nechat očkovat

V poslední době se v médiích objevují tvrzení popírající podstatu povinného očkování, hovoří dokonce o jeho škodlivosti. Ministerstvo zdravotnictví tedy považuje za podstatné tyto nepodložené a často velmi hrubě zkreslené informace uvést na pravou míru.
http://www.mzcr.cz/dokumenty/proc-se-nechat-ockovat_8221_114_1.html

Zůstatky na fondech zdravotních pojišťoven

Počínaje červencem 2013 přistoupilo Ministerstvo zdravotnictví k pravidelnému zveřejňování zůstatků na fondech zdravotních pojišťoven za účelem snadné orientace veřejnosti v hospodaření zdravotních pojišťoven.
http://www.mzcr.cz/dokumenty/fondy_8058_2952_1.html

Očkování zachrání pět set lidských životů ročněČlánek obsahuje videozáznam

Pravidelná očkování v České republice ročně zachrání na 500 lidských životů a zabrání až 150 tisícům infekčních onemocnění, proti nimž existují účinné vakcíny. V Evropě pak díky vakcinaci neonemocní na 3 miliony lidí.
http://www.mzcr.cz/dokumenty/ockovani-zachrani-pet-set-lidskych-zivotu-rocne_7739_2778_1.html

Zhodnocení chřipkové epidemie 2012/ 2013Článek obsahuje videozáznam

Chřipka je infekční virové onemocnění, které postihne každým rokem značnou část světové populace a je příčinou úmrtí tisíců lidí na celém světě. Ministerstvo zdravotnictví eviduje již od pandemie chřipky v roce 2009/10 klinicky závažná chřipková onemocnění
http://www.mzcr.cz/dokumenty/zhodnoceni-chripkove-epidemie-20122013_7661_2778_1.html

Ministerstvo zdravotnictví upozorňuje na blížící se sezónní chřipku Článek obsahuje videozáznam

Ministerstvo zdravotnictví ČR apeluje na českou veřejnost, aby věnovala zvýšenou pozornost možnostem prevence proti chřipce v souvislosti s příchodem podzimu a chřipkové sezóny.
http://www.mzcr.cz/dokumenty/ministerstvo-zdravotnictvi-upozornuje-na-blizici-se-sezonni-chripku-_6879_2501_1.html

Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách - Poskytování zdravotních služeb nezletilému pacientovi

Dne 1. dubna 2012 nabývá účinnosti zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)
http://www.mzcr.cz/dokumenty/zakon-c372/2011-sb-o-zdravotnich-sluzbach-poskytovani-zdravotnich-sluzeb-n_6064_114_1.html

Národní imunizační komise vítá parlamentní návrh na hrazení očkování proti rakovině děložního čípku

Nový systém očkování dětí proti pneumokokovým nákazám Článek obsahuje videozáznam

Od 1. ledna 2010 je na základě novely zákona č. 48/1997 Sb. z veřejného zdravotního pojištění hrazeno očkování proti pneumokokovým infekcím zahájené mezi třetím a pátým měsícem věku pojištěnce. Přestože tato změna má jednoznačně pozitivní přínos pro rodiče a jejich děti a vakcín je u distributorů dostatek, někteří praktičtí lékaři odmítají vakcinaci provádět. Jejich důvody jsou přitom neopodstatněné.
http://www.mzcr.cz/dokumenty/novy-system-ockovani-deti-proti-pneumokokovym-nakazam_2926_1513_1.html

Rozhodnutí, kterým se stanoví mimořádné opatření, které ukládá povinnost zdravotnickým zařízením (vakcinační centra) provést očkování pandemickou vakcínou Pandemrix.

Rozhodnutí, kterým se stanoví mimořádné opatření, které ukládá povinnost zdravotnickým zařízením (vakcinační centra) provést očkování pandemickou vakcínou Pandemrix.
http://www.mzcr.cz/dokumenty/rozhodnuti-kterym-se-stanovi-mimoradne-opatreni-ktere-uklada-povinnost-zdravotnickym-zarizenim-vakcinacni-centra-provest-ockovani-pandemickou-vakcinou-pandemrix_1517_883_1.html

Tisková zpráva: Ministryně zdravotnictví a její první náměstek se nechali očkovat proti sezónní chřipce

Ministryně zdravotnictví Dana Jurásková, první náměstek ministryně Marek Šnajdr, náměstkyně pro zdravotní péči Markéta Hellerová, náměstek pro legislativu Martin Plíšek a hlavní hygienik Michael Vít podstoupili očkování vakcínou proti sezónní chřipce. Chtějí tak poukázat na důležitost tohoto očkování a upozornit, že by lidé neměli sezónní chřipku podceňovat. Navíc v současné době, kdy hrozí možnost vypuknutí pandemie chřipky A (H1N1), je toto očkování dvojnásob důležité. Vakcínu jim ve své ordinaci aplikoval MUDr. Václav Šmatlák, předseda Sdružení praktických lékařů ČR.
http://www.mzcr.cz/dokumenty/tiskova-zprava-ministryne-zdravotnictvi-a-jeji-prvni-namestek-se-nechali-ockovat-proti-sezonni-chripce_1494_868_1.html

Reakce ministerstva zdravotnictví na nezodpovědný postoj některých praktických lékařů k očkování proti chřipce A(H1N1)

Stanovisko k omezení očkování proti chřipce v Kanadě

14.9.09 Ministerstvo zdravotnictví navrhlo vakcinační strategii pro cílové skupiny pro očkování pandemickou vakcínou

Tisková zpráva s videozáznamem: Ministerstvo zdravotnictví navrhlo vakcinační strategii pro cílové skupiny pro očkování pandemickou vakcínou.
http://www.mzcr.cz/dokumenty/ministerstvo-zdravotnictvi-navrhlo-vakcinacni-strategii-pro-cilove-skupiny-pro-ockovani-pandemickou-vakcinou_1476_868_1.html

Informace Ministerstva zdravotnictví ČR pro lékaře provádějící pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování ( dále jen očkující lékaři) podle vyhlášky č. 65/2009 Sb., ve znění vyhlášky č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem

Tisková zpráva: Ministerstvo zdravotnictví upozorňuje veřejnou diskuzí na problematiku očkování proti rakovině děložního čípku

Karcinom děložního hrdla je v celosvětovém měřítku druhým nejčastějším nádorem u žen. V České republice tímto druhem rakoviny onemocní každý rok více než jeden tisíc žen. Ministerstvo zdravotnictví ČR vede nad touto problematikou širokou diskuzi se zaměřením na možnosti prevence očkováním. Součástí těchto aktivit byl i dnešní seminář na téma Problematika rakoviny děložního čípku pořádaný v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR pod záštitou ministryně zdravotnictví Dany Juráskové, Madeleine Albrightové a předsedy Poslaneckého klubu Občanské demokratické strany Petra Tluchoře.
http://www.mzcr.cz/dokumenty/tiskova-zprava-ministerstvo-zdravotnictvi-upozornuje-verejnou-diskuzi-na-problematiku-ockovani-proti-rakovine-delozniho-cipku_1424_868_1.html

Novela zákona o zdravotním pojištění úspěšně prošla vládou

Vláda České republiky na svém mimořádném zasedání dne 27. listopadu 2008 schválila návrh novely zákona č. 48/1997 o veřejném zdravotním pojištění, což umožňuje postoupit celý balík reformních zákonů Poslanecké sněmovně. Vláda tak posvětila návrh, který nejenže neomezuje dosavadní rozsah hrazené péče, ale naopak nově garantuje občanům jistotu, že se vždycky dostanou k moderní, kvalitní zdravotní péči. Napříště tedy nebude možné, aby byl pacient odmítnut zdravotnickým zařízením jenom proto, že není dosud nikde jeho nárok přesně definován...
http://www.mzcr.cz/dokumenty/novela-zakona-o-zdravotnim-pojisteni-uspesne-prosla-vladou_1189_870_1.html

Tisková konference: Zodpovědné užívání antibiotik a očkování nejen proti chřipce.

Ministerstvo zdravotnictví uspořádalo dne 18. listopadu 2008 tiskovou konferenci u příležitosti prvního Evropského antibiotického dne v České Republice. Hlavním cílem této kampaně je napomoci k zodpovědnému zacházení s antibiotiky a upozornit na rizika spojená s jejich nevhodným užíváním. Druhé téma uvedl Hlavní hygienik ČR a upozornil na účinnost prevence. Na podporu očkování se před přítomnými novináři nechali Tomáš Julínek a Michael Vít očkovat.
http://www.mzcr.cz/dokumenty/tiskova-konference-zodpovedne-uzivani-antibiotik-a-ockovani-nejen-proti-chripce_1180_870_1.html

Jaké změny v očkování připravuje ministerstvo zdravotnictví na příští rok.

Ministerstvo zdravotnictví ČR představilo novinky v očkování, které uvítají zejména rodiče malých dětí. Tyto změny posouvají Českou republiku mezi země s nejdostupnějším a nejmodernějším systémem očkování na světě. Ministerstvo připravilo nejen změnu v povinném očkování, ale rozšiřuje i nabídku dobrovolného očkování plně hrazeného z veřejného zdravotního pojištění.
http://www.mzcr.cz/dokumenty/jake-zmeny-v-ockovani-pripravuje-ministerstvo-zdravotnictvi-na-pristi-rok_1150_870_1.html

Novela zákona o pojištění jde do připomínkového řízení

Ministerstvo zdravotnictví poslalo 2. září do připomínkového řízení novelu zákona č. 48/1997 o veřejném zdravotním pojištění. Jedná se o menší novelu, kterou bylo nutné připravit proto, aby oblast veřejného zdravotního pojištění byla dána do souladu s terminologií a klasifikací tří nových zákonů: o zdravotních službách, specifických zdravotních službách a zdravotnické záchranné službě.
http://www.mzcr.cz/dokumenty/novela-zakona-o-pojisteni-jde-do-pripominkoveho-rizeni_1137_870_1.html

Jde mi o povinné očkování dětí v ČR, respektive mám obavu, zda-li mi při nesplnění této povinnosti Vám hrozí vězení. K.P.

Podle ustanovení § 46 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o  změně některých souvisejících zákonů, je očkování proti vybraný..
http://www.mzcr.cz/dokumenty/jde-mi-o-povinne-ockovani-deti-v-cr-respektive-mam-obavu-z_3245_1346_1.html

Máme týden starého syna a odlétáme na rok a půl pracovně do Kanady, Britské Kolumbie. V době odletu bude synovi 2,5 měsíce. Dítě bylo již v porodnici očkováno proti tuberkulóze. Mám dotaz ohledně očkování hexavakcínou. Bude mít syn nárok na hex..

První dávka hexavakcíny se podle vyhlášky č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, aplikuje ve třech měsících dítěte, avšak za předpok..
http://www.mzcr.cz/dokumenty/mame-tyden-stareho-syna-a-odletame-na-rok-a-pul-pracovne-d_3248_1349_1.html

Chřipka a její prevence

Každoročně se chřipka vyskytuje ve formě více či méně rozsáhlých epidemií, a to obvykle v období měsíce ledna až března. Během epidemického výskytu onemocní průměrně 10 - 20% populace. Epidemie trvá obvykle 6 až 8 týdnů. Zdrojem nákazy je nemocný člověk a přenos se děje kapénkovou nákazou od nemocného ke vnímavému jedinci.
http://www.mzcr.cz/dokumenty/chripka-a-jeji-prevence_856_871_1.html

DESATERO NEJČASTĚJŠÍCH OTÁZEK A ODPOVĚDÍ K OČKOVÁNÍ HEXAVAKCÍNOU

1. Kdy se očkování hexavakcínou zahajuje, kolik je aplikováno dávek a v jakém časovém rozmezí? Pravidelné očkování dětí hexavakcínou bude v roce 2007 zahájeno u dětí narozených po 31. 12. 2006, a to od započatého 13. týdne po narození dítěte, vždy však po zhojení postvakcinační reakce po očkování proti tuberkulóze, a to třemi dávkami této vakcíny v průběhu prvního roku života dítěte, podanými v intervalech nejméně jednoho měsíce mezi dávkami.
http://www.mzcr.cz/dokumenty/desatero-nejcastejsich-otazek-a-odpovedi-k-ockovani-hexavakcinou_880_872_1.html

Prezentace hlavního hygienika k očkování a k výskytu některých infekčních nemocí v ČR

Hexavakcína – více bezpečí pro české děti

Ministr zdravotnictví Tomáš Julínek MZ připravil novelu vyhlášky o očkování proti infekčním nemocem, která změní očkovací kalendář a zavede do něj šestivazebnou vakcínu (hexavakcínu). Ta bude od ledna příštího roku hrazena ze státního rozpočtu a Česká republika se tak zařadí mezi vyspělé evropské státy, jako jsou sousední Německo či Rakousko. Hexavakcína je spojena se šetrnějším způsobem očkování a obsahuje moderní očkovací látky s menším výskytem nežádoucích účinků. Děti budou zatěžovány méně vpichy a nebudou muset zvlášť užívat na lžičce očkovací látku proti dětské přenosné obrně, což je v souladu s požadavkem Světové zdravotnické organizace.
http://www.mzcr.cz/dokumenty/hexavakcina-vice-bezpeci-pro-ceske-deti_931_872_1.html

Očkování proti chřipce a jeho načasování

V letošním roce se hodně mluví o očkování proti chřipce. Nejvíce pak o tom, že vakcíny bude nedostatek, o tom že očkování rizikových skupin bude zahájeno pozdě a že na někoho se vakcína vůbec nedostane. Jaká je tedy vlastně pravda?
http://www.mzcr.cz/dokumenty/ockovani-proti-chripce-a-jeho-nacasovani_921_872_1.html

Dialog v českém zdravotnictví byl obnoven - Ministr zdravotnictví Tomáš Julínek se setkal se zástupci Krizového štábu

Zástupci krizového štábu a ministr zdravotnictví spolu jednali 19. září o tom, jak překlenout krizi, ve které ocitlo české zdravotnictví v předcházejících měsících. Účastníci jednání se shodli, že kroky Davida Ratha, které ke krizi vedly, mají svoji setrvačnost a budou ještě nějakou dobu komplikovat život pacientům a zdravotníkům. Obě strany se ale současně dohodly, že budou společně pracovat na překonání této krize s cílem stabilizovat celý rezort.
http://www.mzcr.cz/dokumenty/dialog-v-ceskem-zdravotnictvi-byl-obnoven-ministr-zdravotnictvi-tomas-julinek-se-setkal-se-zastupci-krizoveho-stabu_884_872_1.html

Bylo nalezeno 2 výsledků pro web Odborník | Zdravotník:

Metodický pokyn k odlišným schématům a kontraindikacím očkování konjugovanou pneumokokovou vakcínou

Očkování u dětí proti pneumokokovým infekcím - Informace pro lékaře

Bylo nalezeno 46 výsledků pro web Veřejné zdraví:

Zápis z 3. jednání Pracovní komise pro problematiku očkování - dne 3.11.2015

Seznam poskytovatelů zdravotních služeb, kteří provádějí očkování proti žluté zimnici

Seznam poskytovatelů zdravotních služeb, kteří provádějí očkování proti žluté zimnici v souladu s § 47a zákona č. 258/2000 Sb.,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů
http://www.mzcr.cz/Verejne/dokumenty/seznam-poskytovatelu-zdravotnich-sluzebkteri-provadeji-ockovani-proti-zlute-zi_11852_3531_5.html

Seznam států TBC k 31.3. 2016

Doporučení Národní imunizační komise (NIKO) pro očkování těhotných žen proti pertusi v ČR

Příkaz ministra č. 14/2015, Statut a jednací řád Pracovní komise pro problematiku očkování

Metodika očkování proti TBC v ČR

Očkování proti chřipce

Zápis z 2. jednání Pracovní komise pro problematiku očkování - dne 14. 7. 2015

Zápis z 1. jednání Pracovní komise pro problematiku očkování - dne 2. 6. 2015

Vyjádření České lékařské společnosti J.E.Purkyně k systému očkování v ČR

Seznam států TBC k 9.11. 2014

Doporučený postup pro očkování proti sezónní chřipce

Doporučení Národní imunizační komise (NIKO) k očkování proti pneumokokovým infekcím konjugovanou očkovací látkou

Epidemie spalniček v Kanadě

Doporučení České vakcinologické společnosti pro očkování proti invazivním meningokokovým onemocněním

Doporučení pro očkování proti rotavirovým infekcím v České republice

Spalničky

Telekonference týkající se aktuální situace a problematiky poliomyelitidy

Séronegativita - vyjádření Ministerstva zdravotnictví

Cirkulace divokého polioviru

Cirkulace divokého polioviru

Doporučení Národní imunizační komise - očkování proti IMO u MSM

Sdělení MZ k objednání vakcín Tetanol Pur určené pro pravidelné očkování

Doporučení NIKO k očkování proti tetanu v dospělosti (2.5. 2013)

Doporučený postup České vakcinologické společnosti pro očkování proti meningokokovým onemocněním

Sdělení MZ k dovozu Tetanolu Pur pro pravidelné očkování do České republiky

Sdělení Ministerstva zdravotnictví - OL proti tetanu pro účely očkování při úrazech, poraněních, nehojících se ranách a před některými léčebnými výkony

Sdělení Ministerstva zdravotnictví k odložení přeočkování proti tetanu

Národní doporučení k postupu pro očkování proti sezónní chřipce

V České republice probíhá očkování proti sezónní chřipce jako nepovinné, dobrovolné očkování. Národní imunizační komise (NIKO) na základě dat surveillance v ČR a dle postupů v ostatních zemích doporučuje následující vakcinační strategii pro Českou republik
http://www.mzcr.cz/Verejne/dokumenty/narodni-doporuceni-k-postupu-pro-ockovani-proti-sezonni-chripce-_6880_2073_5.html

Sdělění - distribuce očkovací látky proti virové hepatitidě B určené pro zvláštní očkování

Metodika očkování proti TBC v ČR

Metodika k zajištění financování pravidelného očkování fyzických osob, které nejsou pojištěnci podle zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění

Doporučený postup pro očkování proti meningokokovým onemocněním

Chřipka není nachlazení!

Národní akční plán na zvýšení proočkovanosti proti sezónní chřipce v České republice

Seznam států TBC k 17.11. 2013

Stanovisko NIKO k nepravdivým infornacím o reakcích po očkování vakcínami proti lidským papilomavirům

Národní akční plán

Národní akční plán na zvýšení proočkovanosti proti sezónní chřipce v České republice.
http://www.mzcr.cz/Verejne/dokumenty/narodni-akcni-plan_5329_1092_5.html

Národní strategie očkování proti pertusi

Doporučený postup pro očkování proti sezónní chřipce

Zápis NIKO ze 17.1.2011

Z á p i s z jednání Národní imunizační komise ( NIKO) konaného dne 17.1.2011 na Ministerstvu zdravotnictví 1)Priorix- Tetra 2)Systém hlášení nežádoucích reakcí po vakcinaci v ČR 3)Administrativa, statut a přijímání nových členů do NIKO 4)BCG – stanovisko NIKO k očkování rizikových skupin 5)Doporučení k HPV vakcinaci 6)Pediacel 7)Příprava pro výběr očkovacích látek na další období
http://www.mzcr.cz/Verejne/dokumenty/zapis-niko-ze_4724_2138_5.html

Chřipka

Informace o povolení narušení celistvosti balení

Ministerstvo zdravotnictví informuje, že vydalo povolení k narušení celistvosti balení následujících léčivých přípravků:
http://www.mzcr.cz/Verejne/dokumenty/informace-o-povoleni-naruseni-celistvosti-baleni_2805_1092_5.html

Informace Ministerstva zdravotnictví ČR pro očkující lékaře

Informace Ministerstva zdravotnictví ČR pro lékaře provádějící pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování ( dále jen očkující lékaři) podle vyhlášky č. 65/2009 Sb., ve znění vyhlášky č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem
http://www.mzcr.cz/Verejne/dokumenty/informace-ministerstva-zdravotnictvi-cr-pro-ockujici-lekare_2804_1089_5.html

Očkování dětí proti TBC v ČR

Vzhledem k medializaci zrušení BCG revakcinace (přeočkování proti TBC) dětí v 11 letech při zachování primovakcinace při narození dítěte v ČR upozorňuje MZ na společné stanovisko předsedů odborných společností ČLS JEP uveřejněné na www.detskylekar.cz, se kterým se hlavní hygienik ČR a náměstek ministryně pro ochranu veřejného zdraví plně ztotožňuje.
http://www.mzcr.cz/Verejne/dokumenty/ockovani-deti-proti-tbc-v-cr_2611_1697_5.html

Upozornění pro poutníky do svatého města Mekky

Dne 5.-11. 12 se uskuteční každoroční "Hajj" putování do svatého města Mekky. Ministerstvo zdravotnictví Saudské Arábie vydalo následující doporučení pro vstup poutníků "Hajj" a návštěvníků "Umra" do země.
http://www.mzcr.cz/Verejne/dokumenty/upozorneni-pro-poutniky-do-svateho-mesta-mekky_2593_1092_5.html

Bylo nalezeno 0 výsledků pro web Mezinárodní vztahy a EU | Evropské fondy:
Bylo nalezeno 5 výsledků pro web Legislativa:

Sdělení Ministerstva zdravotnictví č. 131/2016 Sb., kterým se mění sdělení Ministerstva zdravotnictví č. 261/2015 Sb., o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2016

Vyhláška č. 40/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů

Sdělení Ministerstva zdravotnictví č. 278/2014 Sb., o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2015

Poskytování zdravotních služeb nezletilému pacientovi

Opatření proti infekčním nemocem

Bylo nalezeno 1 výsledků pro web Kvalita a Bezpečí:

OECD

Bylo nalezeno 0 výsledků pro web Hlukové mapy:
Bylo nalezeno výsledků pro web Portál kvality:
Bylo nalezeno výsledků pro web Portál kvality pro odborníky:
Bylo nalezeno výsledků pro web kniha bezpečí:
Bylo nalezeno výsledků pro web kniha bezpečí odborník:

O ministerstvu

MUDr. Svatopluk Němeček, ministr zdravotnictví České republiky

MUDr. Svatopluk Němeček, MBA Ministr zdravotnictví ČR

Anketa

Souhlasíte s návrhem úplného zákazu kouření v restauracích?

  1. ANO (13906)bar-anketa.png
  2. NE (3948)bar-anketa.png

Novinky e-mailem

Pokud chcete odebírat novinky ze stránek www.mzcr.cz, zadejte svůj e-mail do políčka níže:

  Nastavení a odhlášení odběru novinek