Veřejné zdraví

Sociální a ekonomické determinanty nerovností se zaměřením na oblast obezity a užívání tabáku v ČR

 Ve dnech 22. až 23. září 2011 se na Ministerstvu zdravotnictví konal seminář a workshop na téma Sociální a ekonomické determinanty nerovností se zaměřením na oblast obezity a užívání tabáku v ČR pořádaný Ministerstvem zdravotnictví České republiky a regionálním úřadem WHO pro Evropu. Účelem semináře bylo představit nejnovější mezinárodní důkazy o vlivu sociálních a ekonomických determinant jako jsou vzdělání, příjem, zaměstnanost či národní příslušnost na možnosti různých skupin populace vést a udržet si zdravý životní styl, jehož součástí je například zanechání kouření či věnování se pohybové aktivitě apod. Na semináři byly prezentovány možnosti, jak zohledňování sociálních determinant a nerovností může být zahrnuto do tvorby, implementace, monitoringu a/nebo hodnocení politik a programů veřejného zdraví.

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 06.12.2011

Poslední úprava: 07.12.2011, 9:08