Veřejné zdraví

SEZÓNNÍ CHŘIPKA

Informace pro pacienty a zdravotnické pracovníky

26.10.2012

SÚKL informuje o stahování vakcín proti chřipce společnosti Novartis v Itálii a v dalších zemích EU. Stahování těchto vakcín se netýká České republiky.

Celý článek

Národní doporučení k postupu pro očkování proti sezónní chřipce

11.10.2012

V České republice probíhá očkování proti sezónní chřipce jako nepovinné, dobrovolné očkování. Národní imunizační komise (NIKO) na základě dat surveillance v ČR a dle postupů v ostatních zemích doporučuje následující vakcinační strategii pro Českou republik

Celý článek

O ministerstvu

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA Ministr zdravotnictví ČR

Anketa