Veřejné zdraví

Sdělení Ministerstva zdravotnictví - OL proti tetanu pro účely očkování při úrazech, poraněních, nehojících se ranách a před některými léčebnými výkony

 

Sdělení Ministerstva zdravotnictví - očkovací látka proti tetanu pro účely očkování při úrazech, poraněních, nehojících se ranách a před některými léčebnými výkony – ( očkování dle § 13 odst. 1 vyhlášky č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem.
 
Počínaje dnem 19.března 2013 si mohou zdravotnická zařízení objednávat u společnosti Avenier, a.s. divize Distribuce vakcín očkovací látku proti tetanu pro účely očkování při úrazech, poraněních, nehojících se ranách a před některými léčebnými výkony.
 
Zdravotnická zařízení mohou očkovací látku Tetanol Pur v balení 1x05 ml pro výše uvedený účel objednávat on-line na webových stránkách distributora www.distribucevakcin.cz nebo na bezplatné telefonní lince 800 11 22 33.

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 20.03.2013

Poslední úprava: 20.03.2013, 12:48