Veřejné zdraví

Sdělění - distribuce očkovací látky proti virové hepatitidě B určené pro zvláštní očkování

 

 
Ministerstvo zdravotnictví sděluje, že byla na základě výběrového řízení podepsána kupní smlouva na dodávky očkovací látky proti virové hepatitidě B určené pro zvláštní očkování dle vyhlášky č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů.  
                                                                                                                                                          Distribuci bude zajišťovat společnost AVENIER, a.s.
 
Objednávky bude distributor přijímat od 15.5.2012 na telefonním čísle 800 11 22 33 nebo elektronicky na webovém portálu www.distribucevakcin.cz.
 
Rozvoz vakcín do ordinací očkujících lékařů bude uskutečňován od 21.5.2012.

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 11.05.2012

Poslední úprava: 11.05.2012, 12:19