Veřejné zdraví

Očkování proti žluté zimnici

Seznam poskytovatelů zdravotních služeb, kteří provádějí očkování proti žluté zimnici

29.04.2016

Seznam poskytovatelů zdravotních služeb, kteří provádějí očkování proti žluté zimnici v souladu s § 47a zákona č. 258/2000 Sb.,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů

Celý článek

O ministerstvu

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA Ministr zdravotnictví ČR

Anketa