Veřejné zdraví

Metodické doporučení pro posuzování provozního řádu a jakosti vody léčebných bazénů ve zdravotnických zařízeních a ústavech sociální péče

Metodická  doporučení v oblasti hygieny vody – informace

 

V návaznosti na nabytí účinnosti vyhlášky č. 97/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, v příloze zasílám k ujednocení postupu všech KHS a ZÚ v dané problematice „Metodické doporučení  pro posuzování provozního řádu a jakosti vody léčebných bazénů  ve zdravotnických zařízeních a ústavech sociální péče“.

Současně  tímto zrušuji  „Metodický  návod  pro posuzování provozních řádů  léčebných a rehabilitačních bazénů ve zdravotnických zařízení“, č.j. HEM-300-3.11.03/30524, který byl vypracován v únoru 2004  ve smyslu tehdy platných právních předpisů.

 

Dále upozorňuji, že v  souvislosti s platností nové legislativy v oboru hygieny vody, byly na žádost Ministerstva zdravotnictví zpracovány Státním zdravotním ústavem – Národním centrem pro pitnou vodu  další  metodická doporučení:

  • pro vyšetřování a hodnocení kvality vody ke koupání podle §§ 13 – 15 vyhlášky č. 238/2011 Sb., ve znění vyhlášky č. 97/20014 Sb. pro sezónu 2014,
  • pro hodnocení výsledků ukazatelů počty kolonií při 22oC a 36oC v pitné vodě,
  • pro hodnocení relevantnosti metabolitů pesticidů v pitné vodě,
  • k vyjadřování výsledků rozdílových ukazatelů v bazénových vodách.

Tyto materiály jsou zveřejněny na webových stránkách SZÚ a slouží k ujednocení postupu všech KHS a ZÚ v dané problematice v praxi.

 

S pozdravem

 

MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D.

hlavní hygienik ČR

 

 

Příloha

Metodické doporučení

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 13.02.2015

Poslední úprava: 13.02.2015, 11:13