Veřejné zdraví

Dohoda o převozu těl zemřelých - Štrasburská dohoda

Česká republika přistoupila k mezinárodní Dohodě  o převozu těl zemřelých (Štrasburk, 26. října 1973), která upravuje pietní nakládání s lidskými pozůstatky v případě, že nebyly zpopelněny a pokud byla potvrzena vůle ze strany blízkých pozůstalých převést je do země jejich původního domova.
Ratifikační listina k Dohodě o převozu těl zemřelých byla uložena u generálního sekretáře Rady Evropy dne 23. ledna 2012 a v souladu s jejím textem vstoupí v platnost dne 24. února 2012. Od tohoto data Krajské hygienické stanice budou v souladu s § 9 odst. 3 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vydávat provozovatelům pohřebních služeb "Průvodní list těla zemřelého", jehož vzor je uveden v příloze.
Česká republika zároveň zůstává smluvní stranou Mezinárodního Ujednání o přepravě mrtvol  (Berlín, 10. 2. 1937), které bylo publikováno ve Sbírce zákonů č. 44/1938.
 
Další aktuální informace zveřejnilo Ministerstvo pro místní rozvoj na internetové adrese: 
 
 http://www.mmr.cz/Pohrebnictvi/Informace-Udalosti/Mezinarodni-Dohoda-o-prevozu-tel-zemrelych-plati-p.

 

 

Přílohy

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 23.02.2012

Poslední úprava: 24.02.2012, 11:05