Veřejné zdraví

Rychlé odkazy

Biocidy a chemické látky

Neschválené biocidní účinné látky

04.02.2016

Neschválené biocidní účinné látky podle čl. 9 nařízení (EU) č. 528/2012

Celý článek

Školení pro oznamovatele registru CHLaP - OPAKOVANÉ ŠKOLENÍ

10.11.2015

Bezplatné školení pro oznamovatele registru CHLaP

Celý článek

Sdělení MZ ke spuštění nového informačního systému - MIGRACE ÚČTŮ

22.07.2015

Sdělení MZ ke spuštění nového informačního systému - MIGRACE ÚČTŮ

Celý článek

Sdělení MZ ke spuštění nového informačního systému

10.07.2015

Sdělení MZ ke spuštění nového informačního systému sloužícího ke sběru informací o dodání biocidních přípravků na trh a dále ke sběru informací o nebezpečných chemických směsích a detergentech

Celý článek

Sdělení k plnění oznamovací povinnosti podle §22 zákona č. 350/2011 Sb.

20.11.2012

SDĚLENÍ k prováděcí vyhlášce o rozsahu informací poskytovaných o chemických směsích, které mají některé nebezpečné vlastnosti, a o detergentech (revize ke dni 7.9.2015)

Celý článek

Změny v IS CHLaP, oznamování biocidních přípravků, přikládání příloh k oznámení

18.10.2011

Změna v IS CHLaP v modulu oznamování biocidních přípravků. Od 11.10.2011 oznamovatelé registrovaní do IS CHLaP mohou využít možnost přikládání zákonem vyžadovaných příloh k oznámení elektronicky přímo do systému.

Celý článek

Seznam povolených biocidních přípravků

12.08.2011

Biocidní přípravky povolené k dodání na trh na území ČR

Celý článek

Seznam oznámených biocidních přípravků

11.04.2011

Seznam biocidních přípravků oznámených podle § 35 zákona č. 120/2002 Sb.

Celý článek

Biocidní přípravky, jež se nesmí uvádět na trh

01.03.2011

V souladu s ustanovením čl. 4 odst. 2 nařízení Komise 2007/1451/ES může Evropská Komise vydat rozhodnutí o nezařazení některých účinných biocidních látek do přílohy I, IA nebo IB, a stanoví tak i lhůtu pro stažení již existujících biocidních přípravků z tr

Celý článek

Příloha II nařízení Komise (ES) č. 1451/2007 - účinné látky

15.03.2010

Účinné látky, které mají být hodnoceny v rámci programu přezkoumání podle nařízení Komise (ES) č. 1451/2007. Aktualizováno k: 25.5.2014

Celý článek

1 2 

O ministerstvu

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch Ministr zdravotnictví ČR

Anketa

Nechali jste se letos očkovat proti sezónní chřipce ?

  1. ANO (986)bar-anketa.png
  2. NE (2307)bar-anketa.png