Veřejné zdraví

Výpadek informačních systémů ECHA


Ministerstvo zdravotnictví touto formou informuje dotčené subjekty, že všechny informační systémy Evropské agentury pro chemické látky (ECHA) postihl neočekávaný výpadek.

Výpadkem jsou zasaženy rovněž i informační systémy nezbytné pro plnění povinností podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 (nařízení o biocidech).

Ministerstvo zdravotnictví tímto sděluje, že bude plně respektovat odložení plnění zákonných povinností, které měly být splněny v období výpadků informačních systémů ECHA a poskytne dotčeným subjektům dodatečný čas na jejich splnění.

Další informace lze získat na oficiálním twitterovém účtu ECHA: https://twitter.com/EU_ECHA

 

Aktualizace (17.5.2019, 10:48): Většina informačních systémů ECHA je nyní v provozu. ECHA upozorňuje uživatele, že stále může docházet ke krátkodobým výpadkům.

Aktualizace (20.5.2019, 13:12): Informační systémy ECHA mohou i nadále vykazovat jistou nestabilitu.

 

Přílohy

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 16.05.2019

Poslední úprava: 20.05.2019, 13:13