Veřejné zdraví

Stanovení prvního místa vstupu pro dovoz plastového kuch.nádobí z polyamidu a melaminu

 V Úředním věstníku EU OJ L77 bylo zveřejněno nařízení Komise (EU) č. 284/2011 ze dne 22. března 2011, kterým se stanoví zvláštní podmínky a podrobné postupy dovozu plastového kuchyňského nádobí z polyamidu a melaminu pocházejícího nebo zasílaného z Čínské lidové republiky a čínské zvláštní administrativní oblasti Hongkong, které se stává použitelným dnem 1. července 2011.

Článek 5 nařízení Komise (EU) č. 284/2011 umožňuje členským státům stanovit první místo vstupu do EU pro dovoz plastového kuchyňského nádobí z polyamidu a melaminu, na které se vztahuje výše uvedené nařízení, a této možnosti Ministerstvo zdravotnictví, jako kompetentní orgán v oblasti dozoru nad předměty a materiály určenými pro styk s potravinami, po dohodě s Generálním ředitelstvím cel využívá, a jako první místo se stanovuje letiště Praha Ruzyně, K Letišti 1019/6, 2161 00 Praha – Ruzyně.

Přílohy

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 21.04.2011

Poslední úprava: 26.07.2019, 15:11