Veřejné zdraví

RASFF - základní informace


Systém RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed), tedy systém rychlého varování pro potraviny a krmiva, slouží k výměně informací týkajících se existence přímých nebo nepřímých rizik ohrožujících zdraví lidí a zvířat pocházejících z potravin nebo krmiv, mezi členskými státy Evropské unie, a dalšími státy i mimo EU, které jsou členy sítě RASFF. Systém RASFF Slouží zejména k zabránění uvedení rizikových potravin nebo krmiv do oběhu, nebo jejich stažení z trhu EU.

Přílohy

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 13.10.2016

Poslední úprava: 13.10.2016, 11:04