Veřejné zdraví

Rady pro spotřebitele - Jak se vyvarovat potenciálně nevyhovujících předmětů určených pro styk s potravinami


Předměty určené pro styk s potravinami představují různorodou skupinu výrobků zahrnující přepravní nádoby na potraviny přes strojní zařízení na zpracování potravin k obalovým materiálům a kuchyňskému a stolnímu náčiní. Pro běžného spotřebitele jsou nejzajímavější poslední dvě skupiny, tj. kuchyňské a stolní náčiní, se kterými přichází do každodenního styku. Vzhledem k tomu, že na trhu se mohou vyskytovat výrobky, které mohou představovat riziko pro lidské zdraví, je vhodné při rozhodování o nákupu takového výrobku věnovat pozornost některým aspektům, které mohou naznačit, že konkrétní výrobek není zcela v souladu s právními požadavky na předměty určené pro styk s potravinami.

Přílohy

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 25.04.2017

Poslední úprava: 25.04.2017, 10:05