Veřejné zdraví

Projekt financován z OP LZZ a rozpočtu MZ pro KHS

Informace k projektu OP LZZ Nastavení efektivního vzdělávání zaměstnanců Krajských hygienických stanic“ r. č. CZ.1.04/4.1.00/48.00039

 
 
Popis projektu

Záměrem projektu je nastavit a sjednotit procesy řízení lidských zdrojů Krajských hygienických stanic. Vytvořením strategie řízení a nastavením procesů vzdělávaní s využitím informačních technologií bude nastartován podpůrný systém pro ověření navrhovaného řešení v praxi. Projekt nastartuje procesy unifikace procesů plánování a alokace vlastních zdrojů, nastaví parametry pro maximální možné využití nových technologií zmíněných procesů a nastaví pilotní startovací vzdělávání systém zaměstnanců krajských hygienických stanic. Projekt je určen všem zaměstnancům Krajských hygienických stanic, je příležitostí pro získání a prohloubení jak vysoce odborných znalostí tak i obecných vědomostí potřebných při výkonu svého povolání.

 

 

Cíle projektu

Hlavním cílem je nastavení jednotné strategie a jednotných procesů řízení lidských zdrojů na všech úrovních Krajských hygienických stanic. Vytvořená strategie bude ověřena za pomoci vzdělávacích programů obecného, odborného a řídícího charakteru.  Pro podporu tohoto vzdělávacího systému bude implementován podpůrný otevřený portálový systém pro kompletní řízení, hodnocení a plánování rozvoje znalostí a dovedností zaměstnanců.

 

 

- celý text článku v příloze -

 

Přílohy

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 13.05.2011

Poslední úprava: 16.03.2012, 12:41