Veřejné zdraví

Notifikace kosmetických přípravků EVROPSKÝ PORTÁL (CPNP)

 

 

NOTIFIKACE KOSMETICKÝCH PŘÍPRAVKŮ
EVROPSKÝ PORTÁL (CPNP)
 
 
V souladu s ustanovením článku 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009, o kosmetických přípravcích, je stanovena povinnost notifikovat kosmetické přípravky, které jsou uváděny na trh Evropské unie.
 
Pro účely notifikace byl dne 11. února 2012 spuštěn Evropský portál notifikace kosmetických přípravků (CPNP), který je funkční a notifikace lze průběžně provádět. Podrobné informace včetně potřebných odkazů naleznete v českém manuálu pro CPNP na webové adrese:
 
 
Do 11. července 2013 musí být v CPNP notifikovány všechny kosmetické přípravky, které budou po tomto datu na trhu EU. Stávající národní notifikace (v České republice notifikace v registru kosmetických prostředků IS KOPR) nebudou po tomto datu považovány za splnění výše uvedené povinnosti.
 
Vzhledem k tomu, že CPNP je systém Evropské komise, je technická podpora organizována na úrovni Evropské komise. Funguje prostřednictvím e-mailů v anglickém jazyce na adrese:
 
 
Přihlášení firmy a zadávání povinných údajů do systému CPNP je výrazně složitější, než v dosavadním národním registru IS KOPR. Doporučujeme proto přistoupit k zaregistrování firmy do systému a následné notifikaci kosmetických přípravků co nejdříve!
 
Zájemci o seminář věnovaný problematice CPNP (konaný dne 25. 3. 2013) se mohou obrátit na profesní sdružení Prokos - Sdružení výrobců, dovozců, vývozců a prodejců kosmetických prostředků a surovin pro jejich výrobu (www.sdrprokos.cz).
 
 
V Praze, dne 23. července 2012, aktualizace 26. února 2013
Odbor ochrany veřejného zdraví MZ ČR
 

 

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 26.07.2012

Poslední úprava: 26.07.2019, 15:10