Veřejné zdraví

Ministerstvo zdravotnictví vyhlašuje 2. kolo výběrového řízení k dotačnímu programu Národní program řešení problematiky HIV/AIDS pro rok 2015

Ministerstvo zdravotnictví České republiky – sekce ochrany a podpory veřejného zdraví vyhlašuje 2. kolo výběrového řízení k dotačnímu programu Národní program řešení problematiky HIV/AIDS pro rok 2015. Metodiku projektu a všechny součásti projektové dokumentace pro podání žádosti najdete v sekci Dotace - Odbor strategie a řízení ochrany a podpory veřejného zdraví - Národní program řešení problematiky HIV/AIDS pro rok 2015 – 2. kolo (http://www.mzcr.cz/obsah/narodni-program-reseni-problematiky-hiv/aids-pro-rok-2015-2kolo_3271_1.html).

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 24.06.2015

Poslední úprava: 24.06.2015, 16:54