Veřejné zdraví

Ministerstvo zdravotnictví vyhlašuje 2. kolo výběrového řízení k dotačnímu programu Národní program zdraví - projekty podpory zdraví pro rok 2015

Ministerstvo zdravotnictví České republiky – sekce ochrany a podpory veřejného zdraví vyhlašuje 2. kolo výběrového řízení k dotačnímu programu „Národní program zdraví – projekty podpory zdraví“ pro rok 2015. Metodiku projektu a všechny součásti projektové dokumentace pro podání žádosti najdete v sekci Dotace - Odbor strategie a řízení ochrany a podpory veřejného zdraví - Národní program zdraví - projekty podpory zdraví pro rok 2015 - 2. kolo (http://www.mzcr.cz/obsah/narodni-program-zdravi-projekty-podpory-zdravi-pro-rok-2015-2kolo_3270_1.html).

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 24.06.2015

Poslední úprava: 24.06.2015, 16:55