Veřejné zdraví

Informace pro pacienty a zdravotnické pracovníky


Státní ústav pro kontrolu léčiv obdržel dne 24. 10. 2012 informaci od italské lékové agentury AIFA o zahájení stahování léčivých přípravků společnosti Novartis Vaccines and Diagnostics S.r.l., a to z důvodu podezření na závadu v jakosti. Stahování se týká očkovacích látek proti chřipce - Influpozzi Adiuvato, Influpozzi Subunita, Agrippal a Fluad.

Očkovací látky Influpozzi Adiuvato, Influpozzi Subunita a Agrippal nejsou v České republice registrovány.

Očkovací látka Fluad je v České republice registrována, není však od roku 2011 dodávána na český trh.

Očkovací látky proti chřipce, které jsou dostupné pro pacienty v České republice, jsou bezpečné, účinné
a v požadované kvalitě.


Bližší informace o stahování očkovacích látek v Itálii jsou dostupné na stránkách italské lékové agentury,
viz Zpráva AIFA.

Informace o stránce

Publikováno: 26.10.2012

Poslední úprava: 26.10.2012, 11:50