Veřejné zdraví

Formulář žádost o změnu finanční části Rozhodnutí u schválených projektů v rámci dotačního programu MZ ČR Národní program zdraví – projekty podpory zdraví pro rok 2010

Tento formulář je určen pouze pro příjemce finančních prostředků z tohoto dotačního programu, kteří se v průběhu realizace schváleného projektu rozhodnou požádat o úpravu údajů o rozpočtu projektu v Rozhodnutí (blíže viz body 11 a 12 přílohy Rozhodnutí).

Přílohy

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 21.04.2010

Poslední úprava: 29.04.2010, 10:39