Veřejné zdraví

Dotační program MZ ČR Národní program zdraví – projekty podpory zdraví: vyhlášení dotačního výběrového řízení pro rok 2010

Ministerstvo zdravotnictví České republiky (MZ ČR) - Sekce náměstka ministryně pro ochranu a podporu veřejného zdraví a hlavního hygienika ČR vyhlašuje výběrové řízení k dotačnímu programu „Národní program zdraví – projekty podpory zdraví“ pro rok 2010 (dále jen dotační program NPZ – PPZ).

Obecným cílem dotačního programu NPZ - PPZ je dlouhodobě podporovat zájem o aktivní vztah a odpovědnost ke zdraví a jeho posilování v rodinách, školách, podnicích, obcích a jiných společenstvích prostřednictvím realizace projektů podpory zdraví.

 

V rámci tohoto dotačního programu mohou předložit Žádost o poskytnutí státní dotace na realizaci projektu podpory zdraví pro rok 2010 následující typy organizací:

 

1. Nestátní neziskové organizace

-občanská sdružení
-účelová zařízení církví
-obecně prospěšné společnosti

- nadace a nadační fondy


2. Příspěvkové organizace v rámci kapitoly zdravotnictví
3. Orgány samosprávy (města, obce) a organizace v působnosti územních orgánů
4. Ostatní nestátní organizace, tj. právnické a fyzické osoby vyvíjející podnikatelskou činnost
5. Organizace v působnosti jiných resortů než MZ ČR (např. veřejné vysoké školy)

Podmínky výběrového dotačního řízení, za jakých lze žádat o poskytnutí státní dotace v rámci výše zmíněného dotačního programu, jsou stanoveny v Metodice pro žadatele o poskytnutí státní dotace na realizaci projektu podpory zdraví pro rok 2010.

 

Konečný termín pro odeslání Žádosti o poskytnutí dotace na realizaci projektu podpory zdraví pro rok 2010 je 20.11.2009.


V případě Vašich dotazů jsou kontaktními osobami pro dotační program NPZ - PPZ:

Edita Suková, MZ ČR, oddělení podpory veřejného zdraví,
tel.: 224 972 146, E-mail: edita.sukova@mzcr.cz

MUDr. Lidmila Hamplová, MZ ČR, vedoucí oddělení podpory veřejného zdraví,
tel.: 224 972 419, E-mail: lidmila.hamplova@mzcr.cz

 

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 23.09.2009

Poslední úprava: 31.03.2010, 13:46