Veřejné zdraví

Dotační program MZ ČR "Národní program řešení problematiky HIV/AIDS": vyhlášení dotačního výběrového řízení pro rok 2010

V rámci tohoto dotačního programu mohou předložit Žádost o poskytnutí státní dotace na realizaci projektu prevence HIV/AIDS pro rok 2010 následující typy organizací:

1. Nestátní neziskové organizace

- občanská sdružení

- účelová zařízení církví

- obecně prospěšné společnosti

- nadace a nadační fondy

 

2. Příspěvkové organizace v rámci kapitoly zdravotnictví
3. Orgány samosprávy (města, obce) a organizace v působnosti územních orgánů
4. Ostatní nestátní organizace, tj. právnické a fyzické osoby vyvíjející podnikatelskou činnost
5. Organizace v působnosti jiných resortů než MZ ČR (např. veřejné vysoké školy)

Podmínky výběrového dotačního řízení, za jakých lze žádat o poskytnutí státní dotace v rámci výše zmíněného dotačního programu, jsou stanoveny v Metodice pro žadatele o poskytnutí státní dotace v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS pro rok 2010.

 

Konečný termín pro odeslání Žádosti o poskytnutí dotace na realizaci projektu prevence HIV/AIDS pro rok 2010 je 10.12.2009.


V případě Vašich dotazů jsou kontaktními osobami pro dotační program:

MUDr. Lidmila Hamplová, MZ ČR, vedoucí oddělení podpory veřejného zdraví,
tel.: 224 972 419, E-mail: lidmila.hamplova@mzcr.cz

Edita Suková, MZ ČR, oddělení podpory veřejného zdraví,
tel.: 224 972 146, E-mail: edita.sukova@mzcr.cz   

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 12.10.2009

Poslední úprava: 31.03.2010, 13:42