Veřejné zdraví

Rychlé odkazy

Činnost zdravotních ústavů od 1. 6. 2012

 

Dnem nabytí účinnosti zákona č. 115/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, t.j. 1. června 2012, byly zrušeny zdravotní ústavy se sídly v Praze, Kolíně, Českých Budějovicích, Plzni, Karlových Varech, Liberci, Hradci Králové, Pardubicích, Jihlavě, Brně, Olomouci a ve Zlíně a zároveň všechna práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů, veškeré závazky, jakož i příslušnost hospodařit s veškerým majetkem České republiky, s nímž byly tyto zdravotní ústavy příslušné hospodařit a které měl:
 
  • Zdravotní ústav se sídlem v Praze, Kolíně, Českých Budějovicích, Plzni, Karlových Varech, Liberci, Hradci Králové a Pardubicích ke dni svého zrušení, přecházejí na Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem
      – ředitel Ing. Pavel Bernáth
      www.zuusti.cz
 
 
  •  Zdravotní ústav se sídlem v Jihlavě, Brně, Olomouci a ve Zlíně ke dni svého zrušení, přecházejí na Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
              – ředitel RNDr. Petr Hapala
              www.zuova.cz
 
 
 
 
Provoz na všech pracovištích zrušených zdravotních ústavů funguje stejně jako před výše uvedenou změnou.

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 20.06.2012

Poslední úprava: 20.06.2012, 9:24